Problem:
Jak obliczyć procent danej liczby?

W Excelu można łatwo policzyć procent danej liczby, bez konieczności przeliczania procentów na ułamki. Wystarczy wykorzystać symbol %.

Rozwiązanie:


Aby obliczyć procent danej liczby musimy pomnożyć tę liczbę przez ten procent.
W tym poradniku obliczymy 13% z liczby 250. Aby to zrobić w jednej komórce (w przykładzie jest to komórka B10) wpisujemy liczbę 250. W drugiej komórce (w przykładzie komórka C10) wpisujemy liczbę oznaczającą procenty 13 i znak %. Otrzymamy wówczas ten sam efekt jak gdybyśmy przeliczyli procenty na ułamek dziesiętny 0,13.Następnie:

  • klikamy na komórkę, w której chcemy mieć wynik (w naszym przykładzie komórka D10),
  • wpisujemy symbol =,
  • klikamy komórkę, w której znajduje się liczba (jej adres pojawi się w tworzonej formule - w naszym przykładzie to komórka B10),
  • wpisujemy symbol * (symbol mnożenia),
  • klikamy komórkę, w której znajduje się procent jaki chcemy obliczyć (w naszym przykładzie jest to komórka C10) - 13% (adres trafi do formuły).Naciskamy Enter. Wówczas edytowana formuła zostanie obliczona, a wynik pojawi się w komórce.
Aby edytować tę formułę najprościej jest używać klawiatury, ale można także wykorzystać funkcję Iloczyn. Wybieramy kartę Formuły, sekcję Biblioteka funkcji, formant Matematyczne i tryg.
Odszukujemy funkcję Iloczyn.Pojawia się okno Argumenty funkcji. Wówczas komórka z liczbą i komórka z procentami powinny zostać wpisane odpowiednio w polach Liczba 1, Liczba2. Pole, które pojawi nam się automatycznie, na kolejny czynnik mnożenia, pozostawiamy po prostu puste.Klikamy OK. Wynik obliczeń pojawia się w wybranej komórce.


Należy pamiętać, aby wpisać symbol % z klawiatury. Na karcie Narzędzia główne w sekcji Liczby znajduje się formant %, ale nie należy go tu używać. Ten symbol zamienia liczbę na procenty, czyli mnoży przez 100. Wówczas otrzymalibyśmy 1300 zamiast pożądanych 0,13!  Następnie:

  • klikamy na komórkę, w której chcemy mieć wynik (w naszym przykładzie komórka D10),
  • wpisujemy symbol =,
  • klikamy komórkę, w której znajduje się liczba (jej adres pojawi się w tworzonej formule - w naszym przykładzie to komórka B10),
  • wpisujemy symbol * (symbol mnożenia),
  • klikamy komórkę, w której znajduje się procent jaki chcemy obliczyć (w naszym przykładzie jest to komórka C10) - 13% (adres trafi do formuły).Naciskamy Enter. Wówczas edytowana formuła zostanie obliczona, a wynik pojawi się w komórce.
Aby edytować tę formułę najprościej jest używać klawiatury, ale można także wykorzystać funkcję Iloczyn. Wybieramy kartę Formuły, sekcję Biblioteka funkcji, formant Matematyczne i tryg.
Odszukujemy funkcję Iloczyn.Pojawia się okno Argumenty funkcji. Wówczas komórka z liczbą i komórka z procentami powinny zostać wpisane odpowiednio w polach Liczba 1, Liczba2. Pole, które pojawi nam się automatycznie, na kolejny czynnik mnożenia, pozostawiamy po prostu puste.Klikamy OK. Wynik obliczeń pojawia się w wybranej komórce.


Należy pamiętać, aby wpisać symbol % z klawiatury. Na karcie Narzędzia główne w sekcji Liczby znajduje się formant %, ale nie należy go tu używać. Ten symbol zamienia liczbę na procenty, czyli mnoży przez 100. Wówczas otrzymalibyśmy 1300 zamiast pożądanych 0,13!