Problem:
Jak ustawić wcięcie dla akapitu?
 
Nowy akapit w pracy powinien odznaczać się charakterystycznym wcięciem. Aby uzyskać ten efekt można użyć spacji, ale nie mamy wówczas gwarancji, że zrobimy ten sam odstęp w kolejnych akapitach. Dlatego najlepiej użyć przycisku Tabulatora [Tab], który przesunie kursor o pewną stałą odległość.
 
Rozwiązanie:
Pokażę jak zmienić domyślną odległość tabulatora na inną. W tym celu najlepiej mieć widoczną linijkę w programie.
 
Na karcie Widok, w sekcji Pokazywanie/ukrywanie, zaznaczamy "tik" przy opcji Linijka.
 
Teraz ustawimy długość tabulatora - domyślnie jest to 1,25 cm. My zmienimy tę odległość na 2 cm.
W tym celu ustawiamy kursor na linijce na odległości 2 cm i klikamy lewym przyciskiem myszy. 
Wówczas zostaje dodany znak tabulatora. Od teraz pierwszy naciśnięty tabulator przesunie kursor właśnie w to miejsce.
 
 
Jeśli nie trafiliśmy dokładnie w pożądaną odległość należy dwukrotnie kliknąć na symbolu tabulacji.
Pojawi się okno dialogowe Tabulatory. W polu edycji Pozycja Tabulatora wpisujemy 2.

W okienku poniżej widać także inne dodane przez nas tabulatory (jeśli ustawimy kolejny tabulator na 5 cm to drugie naciśnięcie klawisza tabulacji przeniesie nas od razu na taką odległość).
 
Naciskamy OK.

 Ustawiliśmy tylko pierwszy Tabulator - każdy kolejny będzie przenosił nas na standardową odległość czyli na kolejne wielokrotności 1,25 (2,5; 3,75; ...) 
 
Teraz po wciśnięciu klawisza Tab (na klawiaturze) otrzymamy właśnie taki efekt: