Problem:
Jak wydrukować adres na kopercie?

Aby wydrukować adres na kopercie w odpowiednim miejscu i odpowiedniej wielkości, musimy zmienić rozmiar strony. Większość pisanych przez nas dokumentów nie wymaga tej operacji, gdyż ustawiony domyślnie rozmiar A4 jest dość powszechnie stosowany. Jednak w tym wypadku najlepiej ustawić rozmiar zgodny z wielkością posiadanej przez nas koperty.

Rozwiązanie:


Ustawienia dotyczące rozmiaru strony znajdziemy na karcie Układ strony. W sekcji Ustawienia strony odnajdujemy formant Rozmiar. Z listy opcji wybieramy rozmiar odpowiedni do naszych potrzeb.
Oprócz nazwy formatu np. Koperta#9 mamy podane wymiary w centymetrach: 9,84cm x 22,54cm, co pomoże nam wybrać odpowiednią opcję. Klikamy na wybrany format.

Wówczas karta, widoczna na ekranie, dostosowuje swój kształt i rozmiar do rzeczywistego papieru.
Należy dodatkowo zwrócić uwagę na Orientację strony - najlepiej od razu ustawić Orientację zgodną z ułożeniem papieru w drukarce.

Wybieramy inny formant z sekcji Ustawienia strony - Orientacja.

My dla ułatwienia wybieramy Orientację poziomą - dzięki temu nie musimy zmieniać kierunku tekstu.

Teraz wystarczy już tylko uzupełnić dane na kopercie:

i można drukować!

Wówczas karta, widoczna na ekranie, dostosowuje swój kształt i rozmiar do rzeczywistego papieru.
Należy dodatkowo zwrócić uwagę na Orientację strony - najlepiej od razu ustawić Orientację zgodną z ułożeniem papieru w drukarce.

Wybieramy inny formant z sekcji Ustawienia strony - Orientacja.

My dla ułatwienia wybieramy Orientację poziomą - dzięki temu nie musimy zmieniać kierunku tekstu.

Teraz wystarczy już tylko uzupełnić dane na kopercie:

i można drukować!