Jak ustawić obrazek przed tekstem?

8 lata temu w Word
Problem: Jak ustawić obrazek przed tekstem? Rozwiązanie:   Aby ustawić obrazek przed tekstem należy wejść w kartę Układ strony, zaznaczyć obrazek który ma znajdować się przed tekstem, po czym kliknąć formant Zawijanie tekstu, w grupie Rozmieszczanie, a następnie wybrać opcję Przed tekstem. Opcja Przed tekstem umieszcza obrazek na wyższej warstwie na tekście jednocześnie zakrywając go. Oczywiście obrazek można przesuwać dowolnie na stronie.

Jak ustawić obrazek za tekstem?

8 lata temu w Word
Problem: Jak ustawić obrazek za tekstem? Rozwiązanie:   W celu ustawienia obrazu za tekstem należy wejść w kartę Układ strony następnie kliknąć na obrazek, który chcemy aby był wyświetlany za tekstem, po czym kliknąć w formant Zawijanie tekstu, w grupie Rozmieszczanie, oraz wybrać opcję Za tekstem. Opcja Za tekstem ustawia obrazek za tekstem dając możliwość przemieszczania grafiki w dowolne miejsce na stronie.

Jak ustawić obrazek opływający tekstem?

8 lata temu w Word
Problem: Jak ustawić obrazek w dowolnym miejscu dokumentu tak aby tekst opływał grafikę? Rozwiązanie: Istnieją trzy możliwości ustawienia tej właściwości w zależności od grafiki i efektu jaki chcemy uzyskać. Jeżeli wstawiany obrazek jest prostokątny, każda z niżej wymienionych opcji da ten sam efekt, czyli oblanie obrazka dookoła tekstem. W przypadku gdy wstawiany obrazek jest o nieregularnych kształtach, każda z niżej wymienionych opcji da inny efekt oblania grafiki tekstem. Aby ustawić ...

Jak ustawić pozycję obrazka w dokumencie?

8 lata temu w Word
Problem: Jak ustawić pozycję obrazka w dokumencie? Jak ustawić obrazek za lub przed tekstem oraz tak aby tekst oblewał obrazek? Rozwiązanie:   Word dysponuje kilkoma możliwościami ustawienia pozycji obrazka w dokumencie. Aby to zrobić należy wejść w kartę Układ strony, kliknąć na obrazek któremu chcemy ustawić pozycję, w grupie Rozmieszczanie kliknąć formant Zawijanie tekstu, a następnie z menu wybrać odpowiednią opcję. Narzędzie Zawijanie tekstu służy do kontrolowania sposobu oblewania ...

Jak wstawić obrazek lub zdjęcie?

8 lata temu w Word
Problem: Jak wstawić do dokumentu obrazek lub zdjęcie z zewnętrznego pliku? Rozwiązanie:   Aby wstawić obrazek lub zdjęcie należy wybrać kartę Wstawianie, następnie kliknąć formant Obraz (w grupie Ilustracje) po czym wybrać plik z obrazem który chcemy umieścić w dokumencie. Po wybraniu obrazu należy kliknąć przycisk Wstaw, a obraz pojawi się w dokumencie.    

Jak zmienić orientację strony (pionowa, pozioma)?

8 lata temu w Word
Problem: Jak zmienić orientację strony (pionowa, pozioma)? Rozwiązanie:   Chcąc zmienić orientację strony, należy wybrać kartę Układ strony, następnie kliknąć formant Orientacja, w grupie Ustawienia strony, oraz wybrać żądaną przez nas orientację Pionową lub Poziomą.                          

Jak zmienić odstęp między wierszami?

8 lata temu w Word
Problem: Jak zmienić odstęp między wierszami? Rozwiązanie:   Aby zmienić odstęp między wierszami, należy zaznaczyć tekst, w którym chcemy zmienić odstęp, następnie wybrać kartę Narzędzia główne, kliknąć ikonę (zaznaczoną na obrazku poniżej) oraz wybrać z listy żądaną przez nas wysokość odstępu. Na poniższym obrazku został wybrany przykładowy odstęp o wartości 1,0.             Na kolejnym obrazku odstęp został zwiększony do wartości 2,0.                

Jak dodać numerację stron?

8 lata temu w Word
Problem: Jak dodać numerację stron do naszego dokumentu? Rozwiązanie:   Aby dodać numerację stron należy wybrać kartę Wstawianie, następnie kliknąć w Numer strony i wybrać miejsce umieszczenia numeru strony. Na przykładowym obrazku poniżej została dodana numeracja na dole strony.