Co zrobić aby edytować wpisy w legendzie?

Problem:
Co zrobić aby edytować wpisy w legendzie?
 
Aby sporządzony przez nas wykres był czytelny należy go właściwie podpisać. Kluczowe dla zrozumienia przedstawianej treści jest zamieszczenie legendy objaśniającej, co przedstawiają poszczególne linie. W tej poradzie opiszemy jak edytować wartości wpisów legendy.
 
Rozwiązanie:
Aby przejść do edycji wpisów legendy należy najpierw włączyć ją na wykresie. Klikamy w obrębie wykresu. Uzyskujemy wówczas dostęp do kart kontekstowych – Narzędzia wykresów.
Wybieramy kartę Układ (jest to podświetlona na zielono przedostatnia karta na Wstążce – nie mylić z kartą Układ strony). Przechodzimy do sekcji Etykiety. Klikamy formant Legenda. Wybieramy dowolną opcję położenia Legendy. My wybieramy Pokaż legendę z prawej.
 
 
Teraz pojawił się standardowy opis serii danych: Serie 1.
Aby zmienić je na wybrane przez nas opisy przechodzimy na kartę kontekstową Projektowanie. Wybieramy sekcję Dane. Klikamy na formant Zaznacz dane.
 
Pojawi się okno dialogowe Wybieranie źródła danych.
W oknie z lewej strony wyświetlają sie nazwy serii (u nas: Serie 1). W oknie z prawej strony zakres danych (wartości tych serii). Nas interesuje tylko edycja nazwy, więc kliknięciem myszy zaznaczamy wybraną serię (tu: Serie 1), a następnie klikamy na przycisk Edytuj.
 
 
Pojawia się kolejne okno dialogowe Edytowanie Serii. W polu edycji Nazwa Serii możemy wpisać adres komórki zawierającej opis serii (np. nagłówek z tabeli) albo wpisać wymagane słowo z klawiatury.
 
My wpiszemy słownie: „Stan konta„. Klikamy OK. Odpowiedni tekst pojawia się w legendzie.
 
Teraz trzeba już tylko zamknąć okno Wybieranie źródła danych za pomocą przycisku OK.
Jeśli mamy więcej niż jedną serię danych do opisania z pozostałymi postępujemy w analogiczny sposób.

Zobacz również:

Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły?
Jak pokazać więcej linii siatki na wykresie?
Jak adresować komórki w formułach – adresowanie względne
Jak ustawić format komórek dla dat?
Jak zsumować dane z kilku arkuszy?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady