Czym są formanty w programie Word?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia dodatkowej zakładki menu w programie Word, która umożliwia dostęp do formantów zawartości. Formanty te można wstawić do programu w celu stworzenia dodatkowego okna tekstu albo nietypowej zawartości, aktywnej dla użytkownika.

Rozwiązanie:

Formanty zawartości dostępne są w zakładce Deweloper, którą należy włączyć przez personalizację wstążki menu, o czym było już mówione w poprzednich poradach. Zakładka menu pojawi się na ostatniej pozycji we wstążce menu, za zakładką Widok”.

deweloper

Nas interesuje pole opcji nazwane „Formanty”, znajdujące się między polami „Dodatki” a „XML”. Podzielone jest ono na dwie części. Pierwsza część zawiera szereg przycisków, które będą nas interesowały w pierwszej kolejności. Przyciski te odpowiedzialne są za wstawianie kolejnych formantów. Druga część to „Tryb projektowania” wraz z właściwościami poszczególnych formantów oraz możliwością ich grupowania po stworzeniu.

formanty

Zobacz również:

Obsługiwane działania i ich pierwszeństwo
Jak dodać wypunktowanie tekstu?
Jak zmienić odstęp między wierszami?
Jak skopiować formatowanie fragmentu tekstu?
Jak zabezpieczyć dokument hasłem?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady