Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły?

Problem:
Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły?

Jeśli mamy dane w arkuszu przedstawione w ułamkach dziesiętnych, możemy je łatwo zamienić na ułamek zwykły. Taka operacja może być szczególnie przydatna, gdy otrzymany wynik ma rozwinięcie nieskończone, czyli niekończącą się liczbę cyfr po przecinku.

Rozwiązanie:


Zamiany ułamków dziesiętnych na zwykłe można dokonać za pomocą zmiany formatowania komórek. Zaczynamy jak zawsze od zaznaczenia komórki, w tym przypadku musi ona zawierać liczbę dziesiętną.
Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy aby wywołać menu podręczne. Z pojawiającej się listy wybieramy Formatuj komórki.

Przechodzimy na kartę Liczby i w oknie Kategoria zaznaczamy Ułamkowe. W pojawiającym się obok oknie Typ wybieramy jaki ma być mianownik naszego ułamka – w ten sposób określamy dokładność przeliczania. Można wybrać ilość cyfr w mianowniku od 1 do 3 albo ułamek w postaci ćwiartek, części ósmych lub części dziesiątych.

Klikamy OK.

Każda liczba wpisana w tę komórkę będzie przedstawiona w postaci ułamka zwykłego.

Jak widać części całkowite liczby są oddzielone od części ułamkowych za pomocą spacji, a kreska ułamkowa w Excelu to ukośnik. Program zawsze przedstawi ułamek w postaci właściwej (czyli części całkowite wyłączone przed ułamek) i sprowadzony do najniższego mianownika. 

Zobacz również:

Jak wstawić logo lub grafikę do wydruku?
Jak wyłączyć automatyczne nagłówki kolumn i wierszy?
Jak posortować miesiące w Excelu?
Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?
Podstawowe pojęcia w Excelu

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

View my other posts