Excel 2007: Nowe zakresy zestawów danych

Część użytkowników, która musiała operować na dużej ilości danych, używając Excela w wersjach niższych niż 2007, miała problemy z wyświetlaniem ich w jednym arkuszu (maksymalna liczba wierszy w Excelu 2003 wynosiła 65 536 natomiast liczba kolumn 256). Oczywiście można było rozbijać te zestawy danych na kilka arkuszy w skoroszycie, jednak takie rozwiązanie niosło za sobą problemy zarówno z wykonywaniem działań na nich jak i z pozostałymi operacjami, np. sortowaniem lub filtrowaniem.

W Excelu 2007 problem ten został rozwiązany (oczywiście dla większości przypadków). Liczba wierszy zwiększyła się 16-krotnie (do ponad 1 mln!) natomiast liczba kolumn 64-krotnie (do ponad 16 tys.).

Nie tylko te dane uległy zmianie w Excelu 2007 w stosunku do poprzednich jego wersji, dlatego poniżej przedstawiam porównanie możliwości Excela 2003 i 2007.

Zobacz zmiany:

 

 

Ograniczenie Excel 2003 Excel 2007
Porównanie możliwości programów Excel 2003 oraz Excel 2007
Wierszy w jednym arkuszu 65 536 1 048 576
Kolumn w jednym arkuszu 256 16 384
Poziomów sortowania 3 64
Znaków wyświetlanych w komórce 1 024 32 768
Maksymalna długość formuły 1 024 8 192
Maksymalna liczba kolumn w tabeli przestawnej 255 16 384
Liczba kolorów dostępnych w skoroszycie 56 4,3 mld
Maksymalna liczba formatów warunkowych dla jednej komórki 3 przyjmuje się brak ograniczenia*
Zagnieżdżone poziomy w komórce (np. funkcja JEŻELI) 7 64
Elementy na liście Autofiltr 1 024 32 768
Liczba argumentów w formule 30 255
* ograniczona dostępną pamięcią

 

Zobacz również:

Jak sprawdzić, czy formuły w arkuszu są poprawne?
Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?
Jak umieścić tekst pod kątem?
Jak szybko obliczyć ceny z marżą?
Jak wydrukować wszystkie kolumny na jednej stronie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady