Excel 2007: Nowe zakresy zestawów danych

Część użytkowników, która musiała operować na dużej ilości danych, używając Excela w wersjach niższych niż 2007, miała problemy z wyświetlaniem ich w jednym arkuszu (maksymalna liczba wierszy w Excelu 2003 wynosiła 65 536 natomiast liczba kolumn 256). Oczywiście można było rozbijać te zestawy danych na kilka arkuszy w skoroszycie, jednak takie rozwiązanie niosło za sobą problemy zarówno z wykonywaniem działań na nich jak i z pozostałymi operacjami, np. sortowaniem lub filtrowaniem.

W Excelu 2007 problem ten został rozwiązany (oczywiście dla większości przypadków). Liczba wierszy zwiększyła się 16-krotnie (do ponad 1 mln!) natomiast liczba kolumn 64-krotnie (do ponad 16 tys.).

Nie tylko te dane uległy zmianie w Excelu 2007 w stosunku do poprzednich jego wersji, dlatego poniżej przedstawiam porównanie możliwości Excela 2003 i 2007.

Zobacz zmiany:

 

 

Ograniczenie Excel 2003 Excel 2007
Porównanie możliwości programów Excel 2003 oraz Excel 2007
Wierszy w jednym arkuszu 65 536 1 048 576
Kolumn w jednym arkuszu 256 16 384
Poziomów sortowania 3 64
Znaków wyświetlanych w komórce 1 024 32 768
Maksymalna długość formuły 1 024 8 192
Maksymalna liczba kolumn w tabeli przestawnej 255 16 384
Liczba kolorów dostępnych w skoroszycie 56 4,3 mld
Maksymalna liczba formatów warunkowych dla jednej komórki 3 przyjmuje się brak ograniczenia*
Zagnieżdżone poziomy w komórce (np. funkcja JEŻELI) 7 64
Elementy na liście Autofiltr 1 024 32 768
Liczba argumentów w formule 30 255
* ograniczona dostępną pamięcią

 

Zobacz również:

Jak zmienić obszar wydruku?
Jak szybko wykonać comiesięczne zestawienie dat?
Jak wstawić wiersze do arkusza?
Jak wstawić przycisk opcji do arkusza?
Jak policzyć odchylenie standardowe próbki?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady