Jak adresować prawidłowo komórki (adresowanie względne, bezwzględne i mieszane)?

Problem

Jak prawidłowo pisać formuły, aby móc je potem bez problemu kopiować (czyli jak odwoływać się prawidłowo do komórek)?

Rozwiązanie:


Pisząc formuły obliczeniowe w Excelu bardzo często odwołujemy się do innych komórek, aby skorzystać ze znajdujących się w nich danych. Pytanie: Czy za każdym razem stosujemy prawidłowe odwołanie?

Poniżej przedstawiam opisy i przykłady możliwych odwołań stosowanych w Excelu.

Odwołanie względne (A1 lub W[1]K[1])

Określa adres komórki docelowej w odniesieniu do adresu (pozycji) komórki źródłowej. W programie stosowane jest domyślnie.

Najlepiej będzie pokazać to na przykładzie. Na poniższym obrazku widać, wypełnionych liczbami, kilka komórek.

Przykładowe dane liczbowe

Spróbujemy teraz napisać formułę, w jednej z komórek (C2), która będzie sumowała dwie komórki (A2 i B2) po jej lewej stronie. Następnie, aby się nie narobić, skopiujemy tą formułę do pozostałych komórek z sumą.

Kliknij komórkę C2 i wpisz do niej formułę:

{code}

Jeżeli masz włączone odwołania A1 (standardowo włączone):

=A2+B2

Jeżeli masz włączone odwołania W1K1 (nagłówki kolumn opisane liczbami, a nie literami):

=WK[-2]+WK[-1]

{/code}

a następnie wciśnij Enter. Suma powinna pojawić się w komórce C2 (poniższy przykład dla odwołań A1).

Suma liczb: A2+B2

 

Pamiętajmy o tym, że programy mają przyspieszać i ułatwiać pracę użytkownikowi – Excel nie jest tutaj wyjątkiem. Dlatego też, pisząc „prawidłowe odwołanie” mam na myśli odwołanie, które można, po przekopiowaniu, zastosować do innych komórek, które

 

Z pomocą przychodzą nam 3 rodzaje odwołań do komórek:

  1. względne – odwołanie stosowane domyślnie,
  2. bezwzględne,
  3. mieszane.

Ponieważ odwołanie bezwzględne jest najłatwiej wytłumaczyć oraz najłatwiej zrozumieć dlatego zacznę od opisania tego adresowania.

Odwołanie (adresowanie) bezwzględne

Odwołanie to charakteryzuje się tym, że odnosi się zawsze do wskazanej w odwołaniu komórki. Co to oznacza? To że, podczas kopiowania/przenoszenia formuły z adresowaniem bezwzględnym w adresowaniu tym nie zajdą żadne zmiany – czyli po skopiowaniu jak i przed adresowanie będzie wyglądało identycznie.

Aby móc odwołać się do wybranej komórki bezwzględnie należy:

  1. Przy włączonym odwoływaniu A1 – przed literą oraz przed cyfrą wstawić znaki $ (czyt. dolar), np. $A$5, $G$17, $AB$123.
  2. Przy włączonym odwołaniu W1K1 – cyfrę/

 

 

Rozwiązanie jest dość proste, a zarazem skomplikowane 🙂 Jednak stopień trudności nie jest aż tak duży jakby mogło się wydawać – postaram się pokazać na przykładach

 

Tym razem zaczniemy bez zbędnych wstępów 🙂

Zacznijmy od tego, żeby odpowiedzieć sobie po co w ogóle będzie nam potrzebne poznanie odwołań względnych i bezwzględnych. Odpowiedź brzmi: po to aby w prosty (bez zbędnego męczenia się) i szybki (przykłady będą poniżej) sposób kopiować formuły w inne miejsca w arkuszu z zachowaniem prawidłowej formuły obliczeniowej.

 

Zobacz również:

Jak wydrukować wszystkie kolumny na jednej stronie?
Jak i po co sortować komórki w arkuszu?
Jak szybko zamienić przecinek (separator) dziesiętny na kropkę i odwrotnie?
Jak zmienić nazwę arkusza?
Jak wygenerować korespondencję seryjną używając danych z Excela?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady