Jak dodać hiperłącze w formie adresu e-mail do slajdu?

Program PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji przeznaczonych do różnych celów, a także do odtwarzania w różny sposób.

Dzięki wielości funkcji prezentacja może stać się odrębnym materiałem naukowym czy szkoleniowym, o ile jest stworzona w sposób odpowiedni oraz komplementarny. Jedną z funkcji, które przydatne są zwłaszcza przy tworzeniu prezentacji, które mają być odtwarzane samodzielnie przez odbiorców, jest wstawianie hiperłącza.

Hiperłącze może znajdować się pod każdym obiektem, a także tekstem w prezentacji. Co istotne, hiperłącze może prowadzić do adresu e-mail, który należy do autora prezentacji oraz pod którym można się z nim skontaktować.

Rozwiązanie:

Aby dodać hiperłącze jako adres e-mail do prezentacji, należy zaznaczyć tekst, w którym ma być zagnieżdżone hiperłącze, wejść w zakładkę Wstawianie i kliknąć w przycisk Hiperłącze.

hiperlacze

Otworzy się nowe okno dialogowe o nazwie Wstawianie hiperłącza”. Po lewej stronie należy wybrać przycisk „Adres e-mail” (1), a następnie uzupełnić kolejne pola: adres e-mail (2), temat korespondencji (3). Jeśli używany był ostatnio jakiś adres e-mail, w polu „Niedawno używane adresy e-mail” (4) będzie on możliwy do wybrania; wówczas nie trzeba go wpisywać ręcznie. Aby zatwierdzić zmiany, należy kliknąć „OK” (5).

hiperlacze

Dodane hiperłącze będzie domyślnie ustawione jako tekst w kolorze niebieskim oraz z podkreśleniem. Po najechaniu na tekst myszką nie będziemy w stanie nic zobaczyć; dopiero przy pokazie slajdów najechanie myszką na hiperłącze pokaże dodatkowe informacje na jego temat. Po kliknięciu na hiperłącze otworzy się klient poczty używany na danym komputerze i umożliwi napisania maila pod podany w hiperłączu adres. Poniżej efekt najechania kursorem na hiperłącze w trakcie pokazu slajdów.

hiperlacze

Zobacz również:

Jak ustawić rozdzielczość prezentacji?
Gdzie znajdują się szablony prezentacji?
Jak dodać muzykę z pliku?
Jak odzyskać niezapisaną prezentację?
Jak dodać zrzut ekranu do slajdu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady