Jak dodać słupki błędu na wykresie przestawnym?

Problem:
Jak dodać słupki błędu na wykresie przestawnym?
 
Na wykresie przestawnym mamy możliwość dodania słupka błędu. Słupki błędu przedstawiają graficznie potencjalne wielkości błędów kolejnych wartości serii danych. Wielkość błędu jest liczona w różny sposób w zależności od tego jaki rodzaj słupka błędu wybieramy.
 
Rozwiązanie:

Dodawanie słupków błędu przeprowadzimy na przykładzie wykresu liniowego ze znacznikami. Na wykresie umieścimy słupki błędów z wartością procentową – czyli pokażemy potencjalny błąd równy +/- 5% danej wartości.
 
Słupek błędu dodajemy do wybranych serii danych, na naszym wykresie są 4 serie: Suma z socjalne, Suma z marketing, Suma z transport i Suma z administracja.  Aby dodać słupek błędu do serii marketing klikamy na wykresie na linie przedstawiającą Suma z marketing.
 
 
Pojawiają się podświetlone na zielono karty Narzędzia wykresów przestawnych.
Na karcie Układ wybieramy sekcję Analiza. Klikamy formant Słupki błędów. Z listy opcji wybieramy Słupki błędów z wartością procentową.
 
 
Na wykresie zauważamy, że pojawiły się graficzne oznaczenia błędu wielkości 5% przedstawianej wartości. Domyślnie są pokazywane oba słupki – plus (w górę) i minus (w dół) i są zakończone poziomą kreską. 
 
 
 
Te opcje można zmieniać:
  • Klikamy formant Słupki błędów.
  • Z listy opcji wybieramy Więcej opcji słupków błędów.
  • W oknie Formatowanie słupków błędów wybieramy, z listy po lewej, Pionowe słupki błędów.
Możemy tu zmienić:
  •  Kierunek słupków błędów (plus, minus lub oba).
  •  Styl końca (zakończenie poziomą kreską lub brak).
  •  Wielkość błędu (stała wartość, wartość procentowa, odchylenie standardowe, błąd standardowy lub niestandardowe).
 
W oknie po lewej stronie możemy także ustawiać kolor linii, styl linii i cień przy oznaczeniach błędów.

Zobacz również:

Jak usunąć przecinek na końcu tekstu komórki?
Miejsca dziesiętne, cyfry znaczące i zera nieznaczące
Jak dodać plik PDF do programu pakietu Office?
Jak zamienić wielkie litery na małe?
Jak usunąć hiperłącze?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady