Jak dostosować pasek szybkiego dostępu?

Problem:
Jak dostosować pasek szybkiego dostępu?

Pasek szybkiego dostępu znajduje się obok symbolu Office w lewym górnym rogu. Możemy tu umieścić najczęściej używane narzędzia aby móc je uruchomić za pomocą jednego kliknięcia.Rozwiązanie:


Pokażemy jak można usuwać i dodawać przyciski na pasku szybkiego dostępu. Domyślnie znajdują się tutaj 3 pozycje: Cofnij, Wykonaj ponownie i Zapisz. Jeśli np. często drukujemy wygodnie jest umieścić na tym pasku również Podgląd wydruku.

Klikamy na strzałkę obok paska. Na liście opcji odnajdujemy właściwy formant – Podgląd wydruku i klikamy na niego.

Teraz ikonka Podgląd wydruku pojawia się na pasku szybkiego dostępu. Klikając na ten formant możemy włączać i wyłączać Podgląd wydruku.

Używając tej samej listy opcji możemy do paska dostępu dołączyć również: Nowy, Otwórz, Wiadomość e-mail, Szybkie drukowanie, Pisownia i gramatyka, Rysuj tabelę.

Jeśli chcemy na pasku umieścić jakieś inne narzędzia należy z listy opcji wybrać Więcej poleceń.Pojawi się okno Opcje programu Word. Jest domyślnie otwarte na karcie Dostosuj (pionowe menu po lewej stronie okna). W oknie edycji Wybierz polecenia z wybieramy odpowiednią kategorię. Jedną z opcji jest Wszystkie polecenia. Wówczas zyskujemy dostęp do wszystkich narzędzi dostępnych w Wordzie (nawet takich, które są dostępne na Wstążce narzędzi).

Klikamy wybraną opcję – np. Język. Klikamy przycisk Dodaj. Klikamy OK.

Dodatkowy formant pojawi się na pasku narzędzi.

W podobny sposób możemy dodać dowolny przycisk, którego często używamy, aby ułatwić sobie pracę.

Zobacz również:

Jak zmienić tekst na tabelę?
Jak zmienić pierwsze litery zdania na wielkie?
Jak zmienić domyślne ustawienia czcionek?
Jak edytować właściwości dokumentu?
Jak wstawić pole tekstowe?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady