Jak dostosować pasek szybkiego dostępu?

Problem:
Jak dostosować pasek szybkiego dostępu?

Pasek szybkiego dostępu znajduje się obok symbolu Office w lewym górnym rogu. Możemy tu umieścić najczęściej używane narzędzia aby móc je uruchomić za pomocą jednego kliknięcia.Rozwiązanie:


Pokażemy jak można usuwać i dodawać przyciski na pasku szybkiego dostępu. Domyślnie znajdują się tutaj 3 pozycje: Cofnij, Wykonaj ponownie i Zapisz. Jeśli np. często drukujemy wygodnie jest umieścić na tym pasku również Podgląd wydruku.

Klikamy na strzałkę obok paska. Na liście opcji odnajdujemy właściwy formant – Podgląd wydruku i klikamy na niego.

Teraz ikonka Podgląd wydruku pojawia się na pasku szybkiego dostępu. Klikając na ten formant możemy włączać i wyłączać Podgląd wydruku.

Używając tej samej listy opcji możemy do paska dostępu dołączyć również: Nowy, Otwórz, Wiadomość e-mail, Szybkie drukowanie, Pisownia i gramatyka, Rysuj tabelę.

Jeśli chcemy na pasku umieścić jakieś inne narzędzia należy z listy opcji wybrać Więcej poleceń.Pojawi się okno Opcje programu Word. Jest domyślnie otwarte na karcie Dostosuj (pionowe menu po lewej stronie okna). W oknie edycji Wybierz polecenia z wybieramy odpowiednią kategorię. Jedną z opcji jest Wszystkie polecenia. Wówczas zyskujemy dostęp do wszystkich narzędzi dostępnych w Wordzie (nawet takich, które są dostępne na Wstążce narzędzi).

Klikamy wybraną opcję – np. Język. Klikamy przycisk Dodaj. Klikamy OK.

Dodatkowy formant pojawi się na pasku narzędzi.

W podobny sposób możemy dodać dowolny przycisk, którego często używamy, aby ułatwić sobie pracę.

Zobacz również:

Jak wstawić obiekt WordArt?
Jak ustawić marginesy dokumentu do bindowania?
Rejestrowanie konta blogowego
Formatowanie czcionki
Jak zmienić domyślne ustawienia czcionek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady