Jak dzielić wyrazy w Wordzie?

Problem:
Jak dzielić wyrazy w Wordzie?

W tradycyjnym piśmie mamy często do czynienia z podziałem wyrazów. Gdy brakuje nam miejsca na dokończenie w bieżącej linii po prostu przenosimy część wyrazu do kolejnej. Choć niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę taka opcja istnieje również w dokumentach Word.

Rozwiązanie:

Edytując dany dokument użytkownik ma możliwość określenia, czy w tekście ma być automatyczny podział wyrazów, czy chce to robić ręcznie czy też wyrazy nie mogą być dzielone.

Aby wybrać jedną spośród tych opcji:

  • Przechodzimy na kartę Układ Strony.
  • W sekcji Ustawienia Strony wybieramy formant Dzielenie wyrazów.

Tutaj dostępne są 3 opcje:

  • Brak – wyrazy wcale nie będą dzielone (opcja zaznaczona domyślnie).

  • Automatycznie – wyrazy są dzielone zgodnie z podziałem na sylaby.

     

  • Ręcznie – wyrazy są dzielone w miejscu, wskazanym przez użytkownika.

 Jeśli wybieramy opcję Ręcznie pojawi się okno dialogowe Ręczne dzielenie wyrazów.

Widzimy tutaj wyraz i jego sugerowany podział. Wyznaczamy miejsce podziału ustawiając kursor w obrębie wyrazu i klikając Tak. Wówczas edytor przeskakuje do kolejnego wyrazu wymagającego podziału. Jeśli nie chcemy zmieniać miejsca podziału pozostałych wyrazów wystarczy kliknąć Anuluj.

Ostatnią opcją formantu Dzielenie wyrazów jest: Opcje dzielenia wyrazów. Pojawi się okno dialogowe Opcje dzielenia wyrazów, w którym możemy ustawić, np. Strefę dzielenia wyrazów, czyli maksymalną ilość miejsca między wyrazem, a prawym marginesem, przy której wyraz nie zostanie podzielony.

Aby ustawić dzielenie wyrazów nie w całym dokumencie, a jedynie w jego części, przed kliknięciem formantu Dzielenie wyrazów zaznaczamy obszar, którego będzie on dotyczył.

Zobacz również:

Formatowanie nagłówków
Jak dodać plik PDF do programu pakietu Office?
Jak stworzyć plan konferencji?
Jak zmienić domyślne ustawienia czcionek?
Jak wydrukować dokument po recenzji?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady