Jak edytować właściwości dokumentu?

Niekiedy chcemy edytować właściwości, które zostały przypisane do naszego dokumentu. Dzięki prostej funkcji programu Word mamy możliwość wykonania tej czynności w sposób prosty i szybki.

Rozwiązanie:

Aby edytować właściwości danego dokumentu Word, należy wejść w menu „Plik” i wybrać opcję „Informacje”.

właściwości

Po prawej stronie otwarte zostanie szerokie okno. Należy kliknąć na przycisk „Własciwości”, znajdujący się w drugiej kolumnie – po prawej stronie, a następnie wybrać opcję „Pokaż panel dokumentu”.

właściwości

Po chwili pracy programu pod wstążką menu, ale nad przestrzenią do pisania, pojawi się pasek „Właściwości”. Możemy w nim zmienić autora dokumentu, jego nazwę, temat, a także dopisać komentarz do danego dokumentu.

właściwości

Zobacz również:

Edytowanie legendy
Jak rozpocząć numerację stron od liczby innej niż 1?
Jak wstawić obraz w nagłówku strony?
Jak wstawić zakładkę w dokumencie Word?
Korespondencja seryjna – jak przygotować dane?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady