Jak i po co ustawiać interlinię w dokumencie?

Tworząc jakąkolwiek treść w dokumencie Word, należy zadbać przede wszystkim o jej efekty wizualne – zwłaszcza, gdy jest to dokument oficjalny, przekazywany potem partnerowi biznesowemu, wysyłany do urzędu albo na uczelnię.

Odpowiednie formatowanie zazwyczaj jest przedstawione w odgórnych normach, jednak nierzadko zdarza się, że kwestie interlinii są pomijane, ponieważ nie każdy zwraca na nie uwagę.

Czym jest interlinia? Interlinia to odstęp pomiędzy linijkami gotowego tekstu w dokumencie tekstowym. Interlinia to może mieć różną wielkość od pojedynczych odstępów, po wielokrotne albo samodzielnie ustawione na konkretną wartość.

Rozwiązanie:

 

Aby edytować interlinię między wierszami, należy wejść w zakładkę „Narzędzia główne”, a następnie wybrać ikonkę oznaczającą interlinię.

interlinia

Po kliknięciu na nią rozwinie się menu, z którym można wybrać gotowe wielkości interlinii. Standardowo w programie Word 2010 ustawiona jest interlinia 1,15 (1), która jest nieco większa w porównaniu ze stosowaną w starszych wersjach interlinią 1,0 (2). Obie te interlinie mogą być swobodnie stosowane w tworzeniu tekstów, które nie są oficjalne – przy czym interlinia 1,0 może być nieczytelna, jeśli tekstu jest dużo. Interlinia 1,5 (3) to wartość, którą zwykle stosuje się przy tworzeniu prac zaliczeniowych na uczelniach wyższych. Interlinia 2,0 (4) stosowana jest niekiedy w przypadku dokumentów urzędowych, w których nie ma zbyt wiele treści, a które powinny zajmować całą stronę. Większe odstępy interlinii stosowane są niezwykle rzadko. Aby mieć do dyspozycji więcej możliwości, należy wybrać „Opcje interlinii” (5).

interlinia

Po kliknięciu na tę opcję otworzy się nowe okno dialogowe „Akapit”. Na samym dole dostępne są opcje interlinii. Opcja pojedyncze (1) sprawia, że interlinia dostosowuje się do wielkości największej czcionki w wierszu, dodając do niej niewielki zapas. Taka interlinia może być zbyt mała w przypadku dokumentów przeznaczonych do dalszego czytania – tekst będzie nieczytelny. Opcja „1,5 wiersza” (2) zapewnia interlinię o 1,5 razy większą niż w opcji pojedynczej; adekwatnie, opcja podwójne (3) zwiększa tę wartość dwukrotnie. Dzięki opcji co najmniej (4) możliwe jest ustalenie minimalnej wielkości interlinii dla czcionki. Opcja dokładnie (5) przydatna jest w przypadku tworzenia stałej interlinii dla dokumentów firmowych – pozwala na określenie w punktach (tych samych, w których określa się wielkość czcionki) konkretnych rozmiarów interlinii. Opcja wielokrotnie (6) daje możliwość wprowadzenia informacji o tym, jaka wielokrotność rozmiaru czcionki ma być zastosowana w interlinii; wartość ta musi być równa bądź większa liczbie 1, gdzie 1 = 100% rozmiaru czcionki. Na oknie podglądu (7) możliwe jest obserwowanie wprowadzanych zmian.

interlinia

Zobacz również:

Jak zawinąć tekst niestandardowo wokół obrazka?
Jak dodać numerację stron?
Jak dostosować pasek szybkiego dostępu?
Jak prawidłowo przygotować nadruk na kopertę?
Jak skopiować tabelę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady