Jak importować dane z bazy programu Access?

Problem:
Jak importować dane z bazy programu Access?

Dane, które opracowujemy w Excelu mogą być wprowadzane bezpośrednio w tym programie lub importowane z innych typów plików.

Jednym z popularniejszych formatów przechowywania danych jest plik *.mdb programu MS Access. Pokażemy jak importować dane z bazy danych do arkusza kalkulacyjnego.

Rozwiązanie:

Excel posiada zestaw narzędzi służących do importowania danych z różnego typu plików – wszystkie znajdziemy na karcie Dane. U nas plik zawierający dane to: baza.mdb na dysku D:

  • Przechodzimy na kartę Dane
  • Wybieramy sekcję Dane zewnętrzne
  • Klikamy formant Z programu AccessPojawi się systemowe okno Wybieranie źródła danych. Odnajdujemy lokalizację zawierającą plik (tutaj dysk D). Zaznaczamy plik i klikamy Otwórz.

Pojawia się okno dialogowe Wybieranie tabeli. W oknie są wylistowane wszystkie tabele znajdujące się w tej bazie. My zaimportujemy dane z tabeli Pracownicy. Zaznaczamy wybraną tabelę (lewy przycisk myszy), a następnie klikamy OK.

Teraz ustalimy szczegóły pobierania danych. Pojawia się okno dialogowe Importowanie danych – które jest już domyślnie wypełnione. Wybieramy tutaj sposób wyświetlenia danych w skoroszycie:

  • Tabela – prezentuje dane w postaci zwykłej tabeli (zostawiamy opcję zaznaczoną domyślnie).
  • Raport tabeli przestawnej – dane przedstawione w postaci tabeli przestawnej.
  • Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego – dane przedstawione w tabeli przestawnej i na wykresie przestawnym.

Określamy gdzie zostaną umieszczone dane:

  • Istniejący arkusz – program domyślnie podpowiada początek zakresu komórek dla tabeli(zostawiamy opcję zaznaczoną domyślnie).
  • Nowy arkusz – program dodaje nowy arkusz, w którym umieszcza tabelę.

Wystarczy kliknąć OK i dane pojawiają się w formie tabeli w naszym Skoroszycie.

Teraz możemy rozpocząć pracę z tymi danymi!

Zobacz również:

Jak zmienić kolejność pól w tabeli przestawnej?
Jak zmienić walutę w komórkach arkusza?
Jak zmienić kolor karty?
Jak przypisać kolor do wartości komórek?
Jak korzystać z własnego szablonu skoroszytu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady