Jak importować dane z bazy programu Access?

Problem:
Jak importować dane z bazy programu Access?

Dane, które opracowujemy w Excelu mogą być wprowadzane bezpośrednio w tym programie lub importowane z innych typów plików.

Jednym z popularniejszych formatów przechowywania danych jest plik *.mdb programu MS Access. Pokażemy jak importować dane z bazy danych do arkusza kalkulacyjnego.

Rozwiązanie:

Excel posiada zestaw narzędzi służących do importowania danych z różnego typu plików – wszystkie znajdziemy na karcie Dane. U nas plik zawierający dane to: baza.mdb na dysku D:

  • Przechodzimy na kartę Dane
  • Wybieramy sekcję Dane zewnętrzne
  • Klikamy formant Z programu AccessPojawi się systemowe okno Wybieranie źródła danych. Odnajdujemy lokalizację zawierającą plik (tutaj dysk D). Zaznaczamy plik i klikamy Otwórz.

Pojawia się okno dialogowe Wybieranie tabeli. W oknie są wylistowane wszystkie tabele znajdujące się w tej bazie. My zaimportujemy dane z tabeli Pracownicy. Zaznaczamy wybraną tabelę (lewy przycisk myszy), a następnie klikamy OK.

Teraz ustalimy szczegóły pobierania danych. Pojawia się okno dialogowe Importowanie danych – które jest już domyślnie wypełnione. Wybieramy tutaj sposób wyświetlenia danych w skoroszycie:

  • Tabela – prezentuje dane w postaci zwykłej tabeli (zostawiamy opcję zaznaczoną domyślnie).
  • Raport tabeli przestawnej – dane przedstawione w postaci tabeli przestawnej.
  • Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego – dane przedstawione w tabeli przestawnej i na wykresie przestawnym.

Określamy gdzie zostaną umieszczone dane:

  • Istniejący arkusz – program domyślnie podpowiada początek zakresu komórek dla tabeli(zostawiamy opcję zaznaczoną domyślnie).
  • Nowy arkusz – program dodaje nowy arkusz, w którym umieszcza tabelę.

Wystarczy kliknąć OK i dane pojawiają się w formie tabeli w naszym Skoroszycie.

Teraz możemy rozpocząć pracę z tymi danymi!

Zobacz również:

Jak włączyć wyszukiwanie pionowe?
Jak stworzyć niestandardowy format liczb?
Co zrobić, aby tytuły wierszy były zawsze na wierzchu?
Co zrobić kiedy wynik działania zawiera literę E?
Jak wydrukować ciekawą tabliczkę mnożenia dla dziecka?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady