Jak narysować poziomą linię w tekście?

Niekiedy potrzebujemy oddzielenia części tekstu od kolejnych akapitów, jednak nie chcemy robić tego za pomocą wstawianego symbolu czy obrazka, a pragniemy narysować linię poziomą. Dzięki prostej opcji programu Word możemy dokonać wstawienia poziomej linii nawet bez konieczności jej rysowania.

Rozwiązanie:

 

Aby wstawić poziomą linię między tekstem, należy najpierw kliknąć w miejsce, gdzie ma się ona pojawić.

Następnie należy wejść w zakładkę „Narzędzia główne”, a w menu „Akapit” odszukać przycisk oznaczający wstawienie linii.

pozioma linia

Po jego wybraniu rozwinie się menu, w którym należy wybrać opcję „Linia pozioma”.

pozioma linia

Linia zostanie wstawiona między akapity dokumentu.

Zobacz również:

Jak zmienić wygląd okna programu?
Jak wydrukować wybrany fragment tekstu?
Jak wstawić hiperłącze?
Jak ustawić kolor tła strony?
Jak znaleźć ostatnio używany dokument?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady