Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?

Problem:
Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?
 
W tej poradzie pokażemy jak znaleźć w programie i użyć funkcji Pierwiastek, która służy do obliczenia pierwiastka kwadratowego z wyrażenia.
 
Rozwiązanie:
Aby wykorzystać funkcję Pierwiastek obliczającą pierwiastek drugiego stopnia, należy:
Ustawić kursor w komórce, w której chcemy mieć wynik. Kliknąć na przycisk Wstaw funkcję – fx (obok Paska formuły). Pojawi się okno dialogowe Wstawianie funkcji. Z listy rozwijalnej wybieramy kategorię Matematyczne, a następnie, w oknie poniżej, odszukujemy funkcję Pierwiastek.
 
Możemy ją także znaleźć na czwartej karcie Formuły, w sekcji Biblioteka Funkcji, klikając strzałkę pod formantem Więcej funkcji. Z listy opcji wybrać Matematyczne, a następnie odszukujemy funkcję Pierwiastek.
 
Po zastosowaniu dowolnego z dwóch powyższych sposobów, ukazuje się okno Argumenty funkcji. Widzimy tu jedno pole edycji – Liczba, można je uzupełnić na trzy sposoby:
 
  • wpisać dowolną dodatnią liczbę, np. 169,
  • wpisać adres komórki, w której znajduje się liczba do pierwiastkowania,
  • ustawić kursor w tym polu, a następnie kliknąć ikonę z prawej jego strony i zaznaczyć komórkę w arkuszu, która zawiera liczbę do pierwiastkowania – adres komórki zostanie wstawiony do formuły.

Kliknąć OK.
 
W tym momencie program wstawi wynik w wybranej komórce.
 
Aby zapoznać się z innymi funkcjami oferowanymi przez Excel zajrzyjcie do sekcji Dane i formuły!

Zobacz również:

Jak szybko policzyć sumę?
Jak wydrukować cały arkusz na jednej stronie?
Jak włączyć wyszukiwanie pionowe?
Jak włączyć pasek formuły?
Jak obramować na czerwono wszystkie puste komórki?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady