Jak obliczyć procent danej liczby?

Problem:
Jak obliczyć procent danej liczby?

W Excelu można łatwo policzyć procent danej liczby, bez konieczności przeliczania procentów na ułamki. Wystarczy wykorzystać symbol %.

Rozwiązanie:

#3: Przekształcanie liczb na procenty
Podpowiedź: użyj przycisku ‚Pełny ekran’ (prawy dolny róg wideo) by otworzyć film na całym ekranie.

Aby obliczyć procent danej liczby musimy pomnożyć tę liczbę przez ten procent.
W tym poradniku obliczymy 13% z liczby 250. Aby to zrobić w jednej komórce (w przykładzie jest to komórka B10) wpisujemy liczbę 250. W drugiej komórce (w przykładzie komórka C10) wpisujemy liczbę oznaczającą procenty 13 i znak %. Otrzymamy wówczas ten sam efekt jak gdybyśmy przeliczyli procenty na ułamek dziesiętny 0,13.

Następnie:

  • klikamy na komórkę, w której chcemy mieć wynik (w naszym przykładzie komórka D10),
  • wpisujemy symbol =,
  • klikamy komórkę, w której znajduje się liczba (jej adres pojawi się w tworzonej formule – w naszym przykładzie to komórka B10),
  • wpisujemy symbol * (symbol mnożenia),
  • klikamy komórkę, w której znajduje się procent jaki chcemy obliczyć (w naszym przykładzie jest to komórka C10) – 13% (adres trafi do formuły).

Naciskamy Enter. Wówczas edytowana formuła zostanie obliczona, a wynik pojawi się w komórce.
Aby edytować tę formułę najprościej jest używać klawiatury, ale można także wykorzystać funkcję Iloczyn. Wybieramy kartę Formuły, sekcję Biblioteka funkcji, formant Matematyczne i tryg.
Odszukujemy funkcję Iloczyn.

Pojawia się okno Argumenty funkcji. Wówczas komórka z liczbą i komórka z procentami powinny zostać wpisane odpowiednio w polach Liczba 1, Liczba2. Pole, które pojawi nam się automatycznie, na kolejny czynnik mnożenia, pozostawiamy po prostu puste.

Klikamy OK. Wynik obliczeń pojawia się w wybranej komórce.

Należy pamiętać, aby wpisać symbol % z klawiatury. Na karcie Narzędzia główne w sekcji Liczby znajduje się formant %, ale nie należy go tu używać. Ten symbol zamienia liczbę na procenty, czyli mnoży przez 100. Wówczas otrzymalibyśmy 1300 zamiast pożądanych 0,13!

Zobacz również:

Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?
Jak rozdzielić komórki w arkuszu?
Co zrobić, aby zawsze widzieć nagłówki kolumn?
Jak sprawdzić pisownię w obcym języku?
Jak szybko obliczyć ceny z marżą?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady