Jak obliczyć procent danej liczby?

Problem:
Jak obliczyć procent danej liczby?

W Excelu można łatwo policzyć procent danej liczby, bez konieczności przeliczania procentów na ułamki. Wystarczy wykorzystać symbol %.

Rozwiązanie:

#3: Przekształcanie liczb na procenty
Podpowiedź: użyj przycisku ‚Pełny ekran’ (prawy dolny róg wideo) by otworzyć film na całym ekranie.

Aby obliczyć procent danej liczby musimy pomnożyć tę liczbę przez ten procent.
W tym poradniku obliczymy 13% z liczby 250. Aby to zrobić w jednej komórce (w przykładzie jest to komórka B10) wpisujemy liczbę 250. W drugiej komórce (w przykładzie komórka C10) wpisujemy liczbę oznaczającą procenty 13 i znak %. Otrzymamy wówczas ten sam efekt jak gdybyśmy przeliczyli procenty na ułamek dziesiętny 0,13.

Następnie:

  • klikamy na komórkę, w której chcemy mieć wynik (w naszym przykładzie komórka D10),
  • wpisujemy symbol =,
  • klikamy komórkę, w której znajduje się liczba (jej adres pojawi się w tworzonej formule – w naszym przykładzie to komórka B10),
  • wpisujemy symbol * (symbol mnożenia),
  • klikamy komórkę, w której znajduje się procent jaki chcemy obliczyć (w naszym przykładzie jest to komórka C10) – 13% (adres trafi do formuły).

Naciskamy Enter. Wówczas edytowana formuła zostanie obliczona, a wynik pojawi się w komórce.
Aby edytować tę formułę najprościej jest używać klawiatury, ale można także wykorzystać funkcję Iloczyn. Wybieramy kartę Formuły, sekcję Biblioteka funkcji, formant Matematyczne i tryg.
Odszukujemy funkcję Iloczyn.

Pojawia się okno Argumenty funkcji. Wówczas komórka z liczbą i komórka z procentami powinny zostać wpisane odpowiednio w polach Liczba 1, Liczba2. Pole, które pojawi nam się automatycznie, na kolejny czynnik mnożenia, pozostawiamy po prostu puste.

Klikamy OK. Wynik obliczeń pojawia się w wybranej komórce.

Należy pamiętać, aby wpisać symbol % z klawiatury. Na karcie Narzędzia główne w sekcji Liczby znajduje się formant %, ale nie należy go tu używać. Ten symbol zamienia liczbę na procenty, czyli mnoży przez 100. Wówczas otrzymalibyśmy 1300 zamiast pożądanych 0,13!

Zobacz również:

Jak włączyć wyszukiwanie pionowe?
Jak wypełnić szybko komórki jednakową wartością?
Jak wygenerować liczbę losową?
Jak wstawić tytuły do wydruku arkuszy?
Jak wstawić hiperłącze do pliku?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady