Jak obliczyć rzeczywistą stopę procentową?

Problem:
Jak obliczyć rzeczywistą stopę procentową?

Rzeczywistą stopę procentową obliczamy gdy mamy do czynienia z  okresową kapitalizacją odsetek. W przeciwnym wypadku stopa rzeczywista i stopa nominalna – ta podawana przez bank – są takie same.

Używając funkcji Effect możemy policzyć rzeczywistą stopę procentową w zależności od ilości okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku.

Rozwiązanie:


Aby policzyć rzeczywistą  stopę procentową musimy znać stopę nominalną i ilość okresów kapitalizacji w ciągu roku. W naszym przykładzie posłużymy się jedną z finansowych funkcji Effect, aby policzyć rzeczywiste oprocentowanie, przy nominalnej stopie 5% i z kapitalizacją kwartalną.

Przechodzimy na kartę Formuły. Wybieramy sekcję Biblioteka funkcji i klikamy na formant Finansowe.
Wybieramy funkcję o nazwie Effect.

Pojawia się okno dialogowe Argumenty funkcji. W polach edycji wpisujemy odpowiednio:

  • Stopa_nominalna – oprocentowanie nominalne, należy je koniecznie wpisać z symbolem % lub w postaci ułamka dziesiętnego, np. 5% lub 0,05,
  • Okresy – liczba okresów kapitalizacji – będzie zawsze liczbą całkowitą, np. przy kapitalizacji miesięcznej 12, przy kwartalnej 4.

Klikamy przycisk OK.

Tak obliczoną stopę procentową wystarczy pomnożyć przez zainwestowaną kwotę, aby obliczyć o ile urosną nasze oszczędności w ciągu roku.

Zobacz również:

Jak usunąć przecinek na końcu tekstu komórki?
Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?
Jak odkryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Jak pracować na kilku arkuszach jednocześnie?
Jak udostępnić pracownikom edycję części arkusza?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady