Jak obrysować tabelę krawędziami?

Problem:
Jak obrysować tabelę krawędziami?

W plikach typu Excel często mamy do czynienia z różnymi zestawieniami tabelarycznymi. Aby były one bardziej przejrzyste i czytelne warto odpowiednio sformatować komórki tych tabel. Oprócz zmiany koloru tła i formatowania czcionki Excel oferuje możliwość zmiany wyglądu krawędzi. Można modyfikować pojedyncze krawędzie, a także całe zakresy komórek. Edycja krawędzi komórek jest szczególnie istotna w pracy z tabelami, gdyż jak wiemy linie siatki Excela nie są standardowo widoczne na wydruku. Przez nieuwagę można więc łatwo wydrukować tabelę bez żadnych krawędzi!

Rozwiązanie:

Aby zmienić krawędzie komórek w Excelu korzystamy z karty Narzędzia główne, następnie przechodzimy do sekcji Czcionka. Będziemy używać czwartego od lewej formantu w dolnym rzędzie.

Po kliknięciu bezpośrednio na tę ikonkę zaznaczona komórka (zakres) zostanie automatycznie sformatowana w sposób na jaki wskazuje obrazek. Domyślnie jest to pogrubienie dolnej krawędzi komórki (zakresu).

Jeśli zmienimy coś w ustawieniach to zmiany te zostaną zapamiętane i działają również przy kolejnym kliknięciu na tę ikonkę. Aby tego dokonać musimy wybrać jedną z opcji oferowanych przez program. Klikamy na mała strzałeczkę po lewej stronie ikony i rozwija się lista opcji do wyboru.

Pierwsza część listy – pod nagłówkiem Obramowania – to standardowe typy formatowania krawędzi. Można tu wybrać np. górną krawędź, wszystkie krawędzie pola czy grubą krawędź pola. Należy pamiętać, że przed kliknięciem którejkolwiek opcji musimy zaznaczyć komórkę, która ma zostać w ten sposób sformatowana. Jeśli chcemy formatować cały zakres (np. kolumnę w naszej tabeli) zaznaczamy ten zakres, a następnie klikamy wybraną opcję. Zauważmy, że wybranie, na przykład, opcji gruba krawędź pola pogrubi tylko zewnętrzne krawędzie zakresu.

Druga część listy opcji ma nagłówek Rysuj obramowania, znajdziemy tu następujące narzędzia:

Kolor linii
– ustawia kolor krawędzi na wybrany przez nas kolor z palety. Można także wybrać z kolorów niestandardowych klikając na opcję: Więcej kolorów (opcja szczegółowo omówiona w poradzie: „Jak zmienić kolor komórki?”).

Styl linii – wybieramy jaką linią będzie rysowana krawędź. Do wyboru mamy różne grubości linii ciągłej, linie podwójną, rozmaite linie przerywane oraz brak krawędzi.

Wymaż obramowanie – zamienia nasz kursor w „gumkę”, która zlikwiduje niepotrzebne krawędzie. Wystarczy zaznaczyć niechcianą krawędź, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, a w chwili zwolnienia przycisku krawędzie znikają. Gdy zaznaczymy zakres komórek zniknie formatowanie wszystkich krawędzi(wymazana zostanie każda krawędź każdej komórki).

Rysuj krawędzie – zamienia nasz kursor w „ołówek”, którym można rysować krawędzie.
Po wybraniu ołówka można tez wybrać kolor i styl linii jaką ma on rysować. Aby narysować krawędź, zaznaczamy ją (przyciskając lewy przycisk myszy). Uwaga: Gdy zaznaczymy obszar – tylko zewnętrzne krawędzie będą sformatowane.

Rysuj siatkę obramowań – ponownie dostajemy „ołówek”, który działa tak jak wyżej. Jedyna różnica jest taka, że przy zaznaczeniu zakresu uwzględnia każdą krawędź każdej komórki.

Więcej obramowań – otworzy okno dialogowe Formatowanie komórek na zakładce Obramowanie.

Można tu wybrać krawędź (lub krawędzie), które mają być widoczne, a także ustawić ich kolor oraz styl.
To samo okno jest dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszy – opcja Formatowanie komórek.
 

Innym ciekawym sposobem rysowania krawędzi wybranym komórkom jest użycie Formatowania warunkowego. Zainteresowanych tych tematem zapraszam do zapoznania z poradą: „Jak obramować wszystkie puste komórki?”.


Zobacz również:

Jak ustawić format komórek dla dat?
Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?
Jak przypisać kolor do wartości komórek?
Jak nadać nazwy zakresom danych?
Jak obliczyć rzeczywistą stopę procentową?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady