Jak odzyskać niezapisaną prezentację?

Nierzadko osoby zarówno początkujące, jak również wprawne w tworzeniu prezentacji, zapominają o jej regularnych zapisywaniu oraz mają wyłączoną opcję autozapisu. Wówczas, na skutek zdarzeń losowych: awarii komputera, błędu programu czy innych, może dojść do utracenia prezentacji w jej kształcie, który był dotychczas stworzony. Część informacji można jednak odzyskać.

Rozwiązanie:

Aby to zrobić, należy wejść w menu „Plik” i wybrać opcję „Informacje”.

odzyskiwanie

Po prawej stronie otworzy się karta menu, w której należy kliknąć na przycisk „Zarządzaj wersjami”, a następnie wybrać opcję „Odzyskaj niezapisane prezentacje”.

odzyskiwanie

Pojawi się nowe okno dialogowe „Otwieranie”. W nim wyświetlą się wszystkie ostatnio niezapisane prezentacje. Zależnie od ustawień programu i komputera, mogą to być prezentacje z określonego czasu, albo prezentacje, które nie zostały zapisane podczas obecnego otwarcia komputera. Należy wybrać prezentację z listy, a następnie kliknąć na przycisk „Otwórz”.

odzyskiwanie

Otworzy się niezapisana prezentacja, którą wybraliśmy z listy. W programie pojawi się informacja o nazwie „Odzyskany niezapisany plik”, w której będą informacje na temat odzyskania pliku. Aby móc kontynuować pracę na nim i go zapisać, należy wybrać przycisk „Zapisz jako”.

odzyskiwanie

Zobacz również:

Jak usunąć dane osobiste z informacji prezentacji?
Jak utworzyć album fotograficzny?
Jak automatycznie uruchamiać prezentację po starcie Windows 7?
Jak zapisać prezentację jako film?
Jak wstawić gotowe kształty do slajdu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady