Jak połączyć poprawki dwóch autorów w jeden dokument?

Problem:
Jak połączyć poprawki dwóch autorów w jeden dokument?
 
Jeśli mamy dwie wersje pliku każda z innymi poprawkami, możemy je połączyć w całość. W ten sposób będziemy w stanie obejrzeć i porównać dokonane zmiany i zadecydować, które zaakceptować czy odrzucić.
 
Rozwiązanie:
Łączenie dwóch plików po poprawkach pokażemy na przykładzie dwóch wersji tego samego dokumentu:
wersjaZD.docx i wersjaMF.docx
Otwieramy jeden z tych plików. Przechodzimy na kartę Recenzja. W sekcji Porównywanie wybieramy formant Porównaj. Z listy opcji wybieramy Połącz.
 
Pojawia się okno dialogowe Łączenie dokumentów. W polu Oryginalny dokument wskazujemy dokument pierwszego autora – wersjaZD.
Klikamy na strzałkę w dół obok pola edycji. Z listy wybieramy pożądany plik. Jeśli nie ma go na liście (są tu tylko ostatnio otwierane pliki) wybieramy Przeglądaj…
 
W systemowym oknie Otwieranie pliku wskazujemy położenie pliku, zaznaczamy go i klikamy Otwórz.
W polu Skorygowany dokument analogicznie wskazujemy drugi plik z poprawkami – wersjaMF.
 
Ponieważ zmiany dokonywane w poszczególnych plikach są nieoznaczone (nie były dokonywane za pomocą narzędzi recenzji tylko zwykłej edycji) musimy nadać im etykiety. W ten sposób zmiany, które wykryje Word w jednym i w drugim dokumencie zostaną oznaczone równymi etykietami i wyróżnione innymi kolorami.
 
Dla pierwszego pliku nadamy etykietę ZD. W polu edycji Nadaj nieoznaczonym zmianom etykiety wpisujemy ZD.
 
 
W podobny sposób zmieniamy etykietę dla drugiego pliku na MF. Klikamy przycisk OK i zostaje wygenerowany oddzielny plik, gdzie różnymi kolorami podkreślane są zmiany obydwu autorów.
 
 
Plik taki możemy wydrukować lub zapisać, aby go przedyskutować na spotkaniu. Można także przejrzeć kolejne zmiany i je zaakceptować lub odrzucić za pomocą przycisków z sekcji.


Zobacz również:

Jak ponumerować wiersze w Wordzie?
Jak dzielić wyrazy w Wordzie?
Jak wstawić rysunek / autokształt?
Jak dostosować pasek szybkiego dostępu?
Jak wyczyścić formatowanie z tekstu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady