Jak połączyć poprawki dwóch autorów w jeden dokument?

Problem:
Jak połączyć poprawki dwóch autorów w jeden dokument?
 
Jeśli mamy dwie wersje pliku każda z innymi poprawkami, możemy je połączyć w całość. W ten sposób będziemy w stanie obejrzeć i porównać dokonane zmiany i zadecydować, które zaakceptować czy odrzucić.
 
Rozwiązanie:
Łączenie dwóch plików po poprawkach pokażemy na przykładzie dwóch wersji tego samego dokumentu:
wersjaZD.docx i wersjaMF.docx
Otwieramy jeden z tych plików. Przechodzimy na kartę Recenzja. W sekcji Porównywanie wybieramy formant Porównaj. Z listy opcji wybieramy Połącz.
 
Pojawia się okno dialogowe Łączenie dokumentów. W polu Oryginalny dokument wskazujemy dokument pierwszego autora – wersjaZD.
Klikamy na strzałkę w dół obok pola edycji. Z listy wybieramy pożądany plik. Jeśli nie ma go na liście (są tu tylko ostatnio otwierane pliki) wybieramy Przeglądaj…
 
W systemowym oknie Otwieranie pliku wskazujemy położenie pliku, zaznaczamy go i klikamy Otwórz.
W polu Skorygowany dokument analogicznie wskazujemy drugi plik z poprawkami – wersjaMF.
 
Ponieważ zmiany dokonywane w poszczególnych plikach są nieoznaczone (nie były dokonywane za pomocą narzędzi recenzji tylko zwykłej edycji) musimy nadać im etykiety. W ten sposób zmiany, które wykryje Word w jednym i w drugim dokumencie zostaną oznaczone równymi etykietami i wyróżnione innymi kolorami.
 
Dla pierwszego pliku nadamy etykietę ZD. W polu edycji Nadaj nieoznaczonym zmianom etykiety wpisujemy ZD.
 
 
W podobny sposób zmieniamy etykietę dla drugiego pliku na MF. Klikamy przycisk OK i zostaje wygenerowany oddzielny plik, gdzie różnymi kolorami podkreślane są zmiany obydwu autorów.
 
 
Plik taki możemy wydrukować lub zapisać, aby go przedyskutować na spotkaniu. Można także przejrzeć kolejne zmiany i je zaakceptować lub odrzucić za pomocą przycisków z sekcji.


Zobacz również:

Jak ustawić obrazek jako tło strony?
Edytowanie treści graficznych
Poznawanie wyniku obliczenia bez zmiany wyglądu działania
Jak podzielić stronę na kolumny?
Jak wstawić znak wodny?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady