Jak policzyć korelacje między danymi?

Problem:
Jak policzyć korelacje między danymi?
 
Excel oferuje spory wachlarz narzędzi statystycznych. Jednym z nich jest obliczanie korelacji między kilkoma zmiennymi pomiarowymi podczas obserwacji pomiarów dla każdego z n-obiektów. To narzędzie jest dostępne dopiero po uruchomieniu dodatku AnalysisToolpack.
 
Rozwiązanie:

Współczynnik korelacji obliczymy dla zmiennych od x1 do x8 po zmierzeniu 16 obiektów. Jak widać badane zmienne są umieszczone w kolumnach, a poszczególne obiekty są umieszczone w wierszach.
My obliczymy współczynnik korelacji dla 8 zmiennych i 16 obiektów.
 
Przechodzimy na kartę Dane. W sekcji Analiza (jeśli nie odnajdujemy tej sekcji należy uruchomić dodatek AnalysisToolPack) wybieramy formant Analiza danych.

 

Pojawia się okno dialogowe Analiza danych. Z listy opcji wybieramy Korelacja. Klikamy OK.
 
 
Pojawia się kolejne okno dialogowe Korelacja. Uzupełniamy Zakres wejściowy – zaznaczamy obszar danych razem z nagłówkami.
 
Zaznaczamy opcję: Tytuły w pierwszym wierszu (dzięki temu łatwiej odczytamy współczynniki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi).
 
W opcjach wyjścia ustalamy gdzie pojawi się wynik. Wybieramy i wpisujemy jego nazwę (u nas: korelacja).
 
 
Wynik, czyli macierz współczynników korelacji zostaje umieszczona w nowoutworzonym arkuszu: Korelacja.
 

Zobacz również:

Jak wstawić pojedynczą komórkę do arkusza?
Jak zmienić etykiety osi poziomej?
Jak usunąć zaufanego wydawcę?
Jak automatycznie skopiować formatowanie komórek?
Jak zmienić kolor karty?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady