Jak policzyć odchylenie standardowe próbki?

Problem:
Jak policzyć odchylenie standardowe?

Aby obliczyć odchylenie standardowe próbki populacji używamy funkcji odch.standardowe. Jest to jedna z funkcji statystycznych, która jest miarą tego, jak szeroko wartości są rozproszone od wartości średniej.

Rozwiązanie:


Aby obliczyć odchylenie standardowe próbki ustawiamy kursor w komórce, gdzie ma być wynik. Przechodzimy na  kartę Formuły. W sekcji Biblioteka funkcji wybieramy formant Więcej funkcji. Z listy opcji wybieramy Statystyczne.

Pojawia się lista opcji, na której odnajdujemy ODCH.STANDARDOWE.

W oknie Argumenty funkcji ustawiamy kursor w polu edycji Liczba1 i przechodzimy do arkusza, aby zaznaczyć komórki, które zawierają dane z próbki.

Klikamy OK.

W wybranym miejscu pojawia się wartość odchylenia odpowiednia dla próbki z populacji.

 

Zobacz również:

Jak zmienić liczby na datę?
Jak zmieniać powiększenie arkusza?
Jak posortować alfabetycznie wiersze w tabeli?
Jak zmienić liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku dla liczb?
Jak i po co korzystać z funkcji autosumowania?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady