Jak ponumerować wiersze w Wordzie?

Problem:
Jak ponumerować wiersze w Wordzie?

Numeracja wierszy może być przydatna, jeśli chcemy dokładnie omówić jego zawartość z większą liczbą osób. Dodając numery wierszy ułatwiamy sobie i innym odnalezienie w tekście danego fragmentu.

Rozwiązanie:


Pokażemy jak ponumerować tekst na przykładowym raporcie. Chodzi nam o to, żeby tylko część tekstu zawierała numerację linii tak, aby np. tytuł i nazwiska nie były ponumerowane.

Treść naszego pliku wygląda następująco:

Aby uzyskać pożądany efekt – czyli numerację wierszy w tekście – musimy dodać numery we wszystkich wierszach a następnie usunąć niepotrzebne.

Wybieramy:

  1.  kartę Układ strony
  2. sekcję Ustawienia strony
  3. formant Numerowanie wierszy, a następnie…
  4. z listy opcji wybieramy Ciągłe.

Każdy zapisany wiersz został automatycznie ponumerowany. Teraz zaznaczamy tę część dokumentu, w której nie potrzebujemy numerów wierszy. Ponownie wybieramy formant Numerowanie wierszy. Z listy opcji wybieramy tym razem Pomiń w bieżącym akapicie.W ten sposób otrzymaliśmy pożądany efekt:

Zobacz również:

Jak znaleźć ostatnio używany dokument?
Poznawanie wyniku obliczenia bez zmiany wyglądu działania
Jak automatycznie wygenerować bibliografię?
Jak skopiować tekst do Worda bez formatowania?
Jak wstawić wcięcie tekstu wewnątrz tabeli?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady