Jak ponumerować wiersze w Wordzie?

Problem:
Jak ponumerować wiersze w Wordzie?

Numeracja wierszy może być przydatna, jeśli chcemy dokładnie omówić jego zawartość z większą liczbą osób. Dodając numery wierszy ułatwiamy sobie i innym odnalezienie w tekście danego fragmentu.

Rozwiązanie:


Pokażemy jak ponumerować tekst na przykładowym raporcie. Chodzi nam o to, żeby tylko część tekstu zawierała numerację linii tak, aby np. tytuł i nazwiska nie były ponumerowane.

Treść naszego pliku wygląda następująco:

Aby uzyskać pożądany efekt – czyli numerację wierszy w tekście – musimy dodać numery we wszystkich wierszach a następnie usunąć niepotrzebne.

Wybieramy:

  1.  kartę Układ strony
  2. sekcję Ustawienia strony
  3. formant Numerowanie wierszy, a następnie…
  4. z listy opcji wybieramy Ciągłe.

Każdy zapisany wiersz został automatycznie ponumerowany. Teraz zaznaczamy tę część dokumentu, w której nie potrzebujemy numerów wierszy. Ponownie wybieramy formant Numerowanie wierszy. Z listy opcji wybieramy tym razem Pomiń w bieżącym akapicie.W ten sposób otrzymaliśmy pożądany efekt:

Zobacz również:

Jak wstawić obraz w nagłówku strony?
Jak odzyskać niezapisane pliki?
Jak dodać numerację tekstu?
Jak wstawić datę lub godzinę?
Jak ustawić obrazek równo z tekstem?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady