Jak przeglądać dwie odrębne części arkusza jednocześnie?

Problem:
Jak przeglądać dwie odrębne części arkusza jednocześnie?

Przy obszernych arkuszach praca może być uciążliwa, ponieważ ciągle trzeba przewijać do różnych miejsc. Jeśli mamy np. dane w wierszu 13 i w wierszu 50, które chcielibyśmy porównać istnieje opcja, żeby patrzeć na nie obok siebie.

Rozwiązanie:


Aby patrzeć jednocześnie na dwa oddalone obszary w arkuszu użyjemy opcji Podziel. Dzięki temu arkusz zostaje podzielony na dwa okna – każde z nich ma osobny pasek przewijania.

Najpierw zaznaczamy komórkę względem, której będzie dokonany podział. Następnie przechodzimy na kartę Widok do sekcji Okno, a następnie klikamy formant Podziel.

Powstają nowe okna, z których każde pokazuje dokładnie tę samą treść (cały arkusz), ale mają oddzielne suwaki.

Możliwe są trzy sposoby podziału:

  1. Aby podzielić arkusz na dwa pionowe okna zaznaczamy kolumnę lub pierwszą komórkę danej kolumny.


 

  1. Aby podzielić arkusz na dwa poziome okna zaznaczamy wiersz lub pierwszą komórkę danego wiersza.


 

  1. Aby podzielić arkusz na cztery części zaznaczamy dowolną komórkę w obszarze arkusza.

Zobacz również:

Jak obliczyć stawkę VAT?
Jak wstawić w komórce hiperłącze do drugiego arkusza skoroszytu?
Jak zsumować liczby odpowiednie każdej danej wartości w arkuszu?
Jak i po co sortować komórki w arkuszu?
Jak wydrukować wszystkie wiersze na jednej stronie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady