Jak rozbić tekst, aby każda litera była w osobnej komórce?

Problem:
Jak rozbić tekst, aby każda litera była w osobnej komórce?

Rozbicie tekstu na osobne kolumny, czyli umieszczenie liter w kolejnych komórkach w poziomie, może być elementem dekoracyjnym. Tę samą metodę możemy też praktyczniej wykorzystać do rozbicia, np. kolumny Imię i Nazwisko na dwie oddzielne obok siebie.

Rozwiązanie:


Aby uzyskać rozstrzelenie tekstu w obrębie wiersza należy użyć formantu Tekst jako kolumny.

Zaznacz komórkę zawierającą tekst do podzielenia. Przejdź na kartę Dane i odszukaj sekcję Narzędzia danych, a następnie wybierz formant Tekst jako kolumny.

Pojawi się okno dialogowe Kreator konwersji tekstu na kolumny.

Kreator pomoże nam w 3 krokach, w prosty sposób, podzielić tekst na kolumny.

W kroku pierwszym zaznaczamy opcję Stała szerokość. Klikamy Dalej.

W kroku drugim ustalamy linie podziału tekstu. Części utworzone za pomocą tych linii zostaną kolejno umieszczone w komórkach obok siebie. My chcemy mieć linię podziału po każdej literze – tak, aby każda była w osobnej komórce.

Linię podziału tworzymy klikając jeden raz lewy przycisk myszy w wybranym miejscu. Klikamy Dalej.

W trzecim kroku wybieramy format danych, jakie mają mieć nowoutworzone kolumny.
Najlepiej zostawić domyślnie ustawiony format Ogólne. Wówczas Excel sam rozpozna, jaki typ danych jest w komórce i odpowiednio go ustawi.

Następnie klikamy Zakończ.

W tym momencie tekst zostaje rozstrzelony na kilka kolumn – z każdą literą w oddzielnej komórce.

Pamiętajmy, że rozdzielenie dotyczy tylko bieżącego wiersza. Dane w wierszach poniżej, lub powyżej nie ulegną zmianie i nigdzie się nie przesuną.

Zobacz również:

Jak chronić arkusz przed innymi użytkownikami?
Co zrobić, aby dowolna komórka była zawsze widoczna?
Jak zmienić typ wykresu przestawnego?
Jak usunąć hiperłącze?
Jak automatycznie skopiować formatowanie komórek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady