Jak rozpocząć numerację stron od liczby innej niż 1?

Problem:
Jak rozpocząć numerację stron od liczby innej niż 1?

Jeśli zapisujemy jedną pracę w kilku dokumentach, np. każdy rozdział osobno, możemy tak ustawić numery stron, aby po wydrukowaniu zgadzały się ze sobą.

Rozwiązanie:


Aby pokazać na przykładzie jak numerować nie od 1 ponumerujemy strony w naszym dokumencie od 3.

Rozwiązanie takie jest często spotykane przy drukowaniu prac gdzie tytuły są stronami nienumerowanymi.

Przechodzimy na kartę Wstawianie i wybieramy sekcję Nagłówek i stopkaKlikamy na formant Numery strony, a następnie, z listy opcji, wybieramy Formatuj numery stron.

Pojawi się nam okno dialogowe Formatuj numery stron. Zaznaczamy opcję Rozpocznij od i w pole edycji obok wpisujemy liczbę 3. Klikamy OK.

W naszym dokumencie zostały wpisane numery stron rozpoczynając od liczby 3 (nie tak jak jest to domyślnie ustawione od 1).

Zobacz również:

Jak zapisać dokument z obsługą makr?
Jak konwertować listę w tabelę?
Jak wstawić równanie matematyczne w programie Word?
Jak zapisać szablon dokumentu z obsługą makr?
Jak napisać tekst w pionie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady