Jak skopiować wartość bez kopiowania formuły?

Problem:
Jak skopiować wartość bez kopiowania formuły?

Wartość komórki w Excelu jest ciągle obliczana na nowo. Jeśli istnieje możliwość, że dane służące do jej obliczenia się zmienią a my chcemy zachować aktualny wynik obliczeń dobrze jest go skopiować.

Pokażę tu jak użyć opcji Wklej specjalnie aby skopiować tylko sam wynik obliczeń, bez kopiowania formuły obliczającej.Rozwiązanie:


Mamy w arkuszu cenę i marżę produktu, które po dodaniu tworzą cenę do zapłaty dla klienta. Naszym zadaniem jest zarchiwizować kwotę do zapłaty. Musimy ją więc skopiować i wkleić, np. w innym arkuszu tak, aby nie uległa zmianie gdy w przyszłości zmienimy cenę lub marżę w naszym bieżącym arkuszu. Jak tego dokonać? Należy skopiować samą wartość komórki.

Zaznaczamy zakres komórek, które chcemy skopiować. Klikamy Ctrl+C lub formant Kopiuj na karcie Narzędzia główne w sekcji Edycja.

Przechodzimy do komórki docelowej i klikamy prawy przycisk myszy. Z menu podręcznego wybieramy opcję Wklej specjalnie.

Pokaże się okno dialogowe Wklejanie specjalne.

W części Wklej mamy do wyboru to co chcemy skopiować, np. Formatowanie, Wartości, Formuły, Szerokości kolumn, itp.

Zaznaczamy 3. opcję w pierwszej kolumnie: WartościW części Operacje pozostawiamy zaznaczenie Brak (bez zmian). 

 Gdybyśmy wklejali do komórek, które nie są puste można tutaj także zaznaczyć jedną z opcji:

  • Dodaj – doda wartości ze schowka (skopiowane) do wartości wpisanych w komórkach.
  • Odejmij – odejmie wartości ze schowka od wartości wpisanych w komórki.
  • Przemnóż – przemnoży wartości ze schowka przez wartości z komórki.
  • Podziel – podzieli wartości w komórkach przez wartości ze schowka.

Dwie pozostałe do wyboru opcje to:

  • Pomijaj puste – nie wklei wierszy, które nie zawierały treści.
  • Transpozycja – zamieni kolumnę na wiersz i na odwrót (zobacz poradę dotyczącą Transpozycji).

Następnie klikamy przycisk OK. Wyniki obliczeń zostały skopiowane do odpowiedniego zakresu.

Zobacz również:

Jak połączyć tekst z automatyczną formułą w nagłówku/stopce?
Jak obliczyć procent danej liczby?
Jak ustawić format komórek dla walut?
Jak obliczyć datę zakończenia spłaty kredytu?
Jak rozdzielić zawartość jednej kómórki do kilku komórek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady