Jak skopiować wartość z komórki w której jest formuła?

Problem: Masz zestaw komórek, w których wyliczane są jakieś formuły, np. sumowanie. Chcesz przenieść/skopiować wartości z tych komórek w inne miejsce, ale tak aby nie było już w nich formuł. Jak to zrobić?

Rozwiązanie:

 

Microsoft Excel udostępnia jedną z bardziej rozbudowanych opcji: Wklej specjalnie. Tym razem posłużymy się tylko jedną z jej podopcji, natomiast przy najbliższej okazji postaram się omówić dokładniej opcję dotyczącą wklejania/wycinania skopiowanego tekstu. Poniżej kroki prowadzące do rozwiązania.

  1. Zaznacz komórki jakie chcesz skopiować.
  2. Wciśnij Ctrl+C (przytrzymaj Ctrl i dodatkowo wciśnij C) w celu skopiowania danych, znajdujących się w zaznaczonych komórkach, do schowka.
  3. Kliknij na dowolnej komórce od której chcesz aby pojawiły się wklejane dane (komórka musi leżeć poza zakresem, który kopiujesz/przenosisz).
  4. Wybierz:
    – dla Excela 2003Edycja/Wklej specjalnie…,
    – dla Excela 2007: kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij, w grupie Schowek, strzałkę przy formancie Wklej.
  5. Wybierz Wartości i zatwierdź OK.

Uwaga! Aby przenieść zawartość danych z jednego miejsca do drugiego należy w kroku nr 2 zamiast Ctrl+C wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+X (wytnij).

Zobacz również:

Jak automatycznie skopiować formatowanie komórek?
Jak usunąć komentarze z wielu komórek jednocześnie?
Jak usunąć dane osobiste z informacji skoroszytu?
Jak ukryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Jak sprawdzić poprawność wpisywanych danych?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady