Jak skopiować wartość z komórki w której jest formuła?

Problem: Masz zestaw komórek, w których wyliczane są jakieś formuły, np. sumowanie. Chcesz przenieść/skopiować wartości z tych komórek w inne miejsce, ale tak aby nie było już w nich formuł. Jak to zrobić?

Rozwiązanie:

 

Microsoft Excel udostępnia jedną z bardziej rozbudowanych opcji: Wklej specjalnie. Tym razem posłużymy się tylko jedną z jej podopcji, natomiast przy najbliższej okazji postaram się omówić dokładniej opcję dotyczącą wklejania/wycinania skopiowanego tekstu. Poniżej kroki prowadzące do rozwiązania.

  1. Zaznacz komórki jakie chcesz skopiować.
  2. Wciśnij Ctrl+C (przytrzymaj Ctrl i dodatkowo wciśnij C) w celu skopiowania danych, znajdujących się w zaznaczonych komórkach, do schowka.
  3. Kliknij na dowolnej komórce od której chcesz aby pojawiły się wklejane dane (komórka musi leżeć poza zakresem, który kopiujesz/przenosisz).
  4. Wybierz:
    – dla Excela 2003Edycja/Wklej specjalnie…,
    – dla Excela 2007: kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij, w grupie Schowek, strzałkę przy formancie Wklej.
  5. Wybierz Wartości i zatwierdź OK.

Uwaga! Aby przenieść zawartość danych z jednego miejsca do drugiego należy w kroku nr 2 zamiast Ctrl+C wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+X (wytnij).

Zobacz również:

Jak ustawić filtr w tabeli przestawnej?
Jak usunąć nieużywane języki?
Jak wydrukować cały skoroszyt?
Jak sprawdzić poprawność wpisywanych danych?
Jak zmienić liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku dla liczb?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady