Jak sprawdzić, czy formuły w arkuszu są poprawne?

Program Excel służy nie tylko do tworzenia rozmaitych zestawień, ale również do budowania obliczeń opierających się na działaniach matematycznych oraz pokrewnych. Działania te są zapisane w programie w formie gotowych formuł.

Każda z formuł przy wprowadzaniu może jednak zawierać konkretne błędy. Zwykle wynikają one z wprowadzenia do formuły nieprawidłowych wartości, złego wpisania adresu komórek albo znaków odpowiedzialnych za tworzenie formuł. Błędy w formułach mogą zakłamywać ich wyniki, co znacząco wpływa na rezultaty danego zestawienia, zwłaszcza jeśli było ono prowadzone w celach księgowych czy zawodowych.

Rozwiązanie:

 

Aby sprawdzić poprawność formuł wprowadzonych do arkusza, należy wejść w zakładkę „Formuły”, a następnie wybrać opcję „Sprawdzanie formuł”.

błedy

Otworzy się rozwijane menu, w którym można wybrać rodzaj sprawdzania błędów. Opcja „Sprawdzanie błędów…” (1) wyszukuje typowe błędy w formułach. Opcja „Śledź błędy” (2) ma zastosowanie, gdy w danej komórce pojawia się informacja o błędzie – wykonywana jest ona w odniesieniu do konkretnej formuły wpisanej w komórce. Opcja „Odwołanie cykliczne” (3) jest aktywna wówczas, gdy w arkuszu znajduje się formuła z odwołaniem cyklicznym, uniemożliwiającym wykonywanie działania zawartego w formule – wówczas wpisany jest tutaj numer komórki, w którym odwołanie to zaistniało.

błedy

 

 

 

Zobacz również:

Jak wydrukować cały arkusz na jednej stronie?
Jak adresować komórki w formułach – adresowanie względne
Jak sprawdzić poprawność wpisywanych danych?
Co zrobić, jeśli zmienimy tabelę po utworzeniu raportu tabeli przestawnej?
Jakie jednostki można konwertować w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady