Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?

Problem:
Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?

Program Excel oferuje możliwość sprawdzania poprawności nie tylko dla liczb, ale także dla tekstu. Możemy ustawić wprowadzanie wartości ze wskazanej przez nas listy.

Rozwiązanie:


Pokażemy sprawdzanie poprawności na przykładzie bazy danych studentów. Upewnimy się, że w kolumnie Płeć wpisana jest odpowiednia wartość:  ‚M‚ dla mężczyzn oraz  ‚K‚ dla kobiet.

W arkuszu przygotujemy sobie listę możliwych wartości, wpisując je w dowolnej kolumnie, jedna pod drugą.

Następnie zaznaczamy obszar, gdzie będą wpisywane oznaczenia (kolumna Płeć). Przechodzimy na kartę Dane. W sekcji Narzędzia danych wybieramy formant Poprawność danych. Z listy opcji klikamy Poprawność danych…Pojawia się okno dialogowe sprawdzanie poprawności danych, otwarte na zakładce Ustawienia.
W polu dozwolone wybieramy ostatnią opcję – Lista. Poniżej pojawia się pole edycji Źródło, gdzie podajemy kolumnę, która zawiera listę wartości.

Klikamy na literowe oznaczenie odpowiedniej kolumny, a jej adres jest automatycznie wstawiany w polu.
Klikamy OK.Teraz na komórki w kolumnie Płeć zostało nałożone sprawdzanie poprawności danych.
Klikając dowolną komórkę w tym zakresie zobaczymy strzałkę, która rozwija listę dopuszczalnych wartości.

Wystarczy zaznaczyć pożądaną wartość i komórka zostaje uzupełniona.

W ten sposób możemy przygotować listy dla wielu innych kolumn, gdzie źródłem wartości jest skończona lista jak nazwy miesięcy czy województwa. 

Zobacz również:

Jak dodać komentarz w Excelu?
Jak szybko zaznaczyć określoną liczbę komórek?
Jak zmienić widok arkusza?
Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?
Jak i po co wyłączyć automatyczne działanie formuł?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady