Jak sprawić, żeby tabela nie była dzielona między stronami?

Problem:
Jak sprawić, żeby tabela nie była dzielona między stronami?
Jeśli w dokumencie obok tekstu umieszczamy tabele, może się tak zdarzyć, że zwartość tabeli zostanie podzielona między dwie strony. Jednakże można użyć odpowiednich ustawień, aby zabezpieczyć naszą tabele przed automatycznym podziałem.
 
Rozwiązanie:
Aby uniemożliwić podział tabeli między stronami musi być spełniony podstawowy warunek – tabela musi być mniejsza niż strona. Jeśli tabela będzie większa niż strona zawsze zostanie podzielona.
Pierwszym krokiem do zabezpieczenia przed podziałem jest zaznaczenie tabeli.
Klikamy w obrębie tabeli
W lewym górnym rogu tabeli pojawia się charakterystyczny krzyżyk-klikamy go, aby zaznaczyć całą tabelę
tabela_podzial_1
 
Jednocześnie wyświetlają się dodatkowe karty kontekstowe Narzędzia tabel
Przechodzimy na kartę Układ (podświetlona na żółto karta na końcu wstążki)
W sekcji Tabela
Klikamy formant Właściwości
tabela_podzial_2
 
Pojawia się okno dialogowe Właściwości tabeli
Przechodzimy na zakładkę Wiersz
Odznaczamy pole wyboru Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony
tabela_podzial_3
 
Jeśli tę samą operację wykonamy zaznaczając tylko jeden wiersz w tabeli, to ten wiersz zostanie zabezpieczony przed podziałem między strony.
 

Zobacz również:

Jak sortować alfabetycznie?
Jak wstawić tabelę?
Jak zabezpieczyć dokument hasłem?
Co zrobić żeby na stronie tytułowej nie było numeru?
Jak wydrukować więcej niż jedną kopię?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady