Jak stworzyć tabliczkę mnożenia (pytanie o pracę)?

Tym razem postanowiłem pokazać rozwiązanie dotyczące pytania, pojawiającego się bardzo często na rozmowach o pracę…

Problem:

Jak zrobić tabliczkę mnożenia 10×10 za pomocą jednej formuły?

Wstęp

Problem ten można zapewne rozwiązać na kilka różnych sposobów jednak ja pokażę tylko dwa z nich.

Zanim zademonstruję, i krótko opiszę, obydwa rozwiązania, warto abyśmy przygotowali sobie dane wejściowe czyli zestaw liczb od 1 do 10 w pionie (kolumnie) i poziomie (wierszu).

 Jak to zrobić?

Kliknij LPM (lewym przyciskiem myszy) komórkę B1 i wpisz w nią cyfrę 1. Wciśnij Enter. Kliknij LPM komórkę C1 i wpisz z klawiatury cyfrę 2. Wciśnij Enter. Zaznacz obydwie komórki – kliknij LPM komórkę B1 i, niezwalniając przycisku myszy, przesuń kursor nad komórkę C1. Zwolnij LPM. Powinieneś mieć coś podobnego do tego co poniżej.

Zaznaczenie komórek B1 i C1

Teraz wypełnimy sobie pozostałe komórki, w tym wierszu, za pomocą wypełniania serią. Kliknij LPM w malutki kwadracik w prawym dolnym rogu zaznaczenia (w momencie kiedy najedziemy na ten kwadracik kursorem myszki powinien się on nam zmienić w czarny krzyżyk). Trzymając wciśnięty LPM przesuń kursor myszki do komórki K1 i zwolnij LPM. Komórki od B1 do K1 powinny zostać wypełnione liczbami od 1 do 10 (patrz rys. poniżej). Pogrubmy jeszcze te liczby po to abyśmy wiedzieli, że są one danymi wejściowymi. Aby pogrubić zaznaczone komórki wciśnij klawisz Ctrl i, nie zwalniając go, wciśnij klawisz B. Powineneś uzyskać coś takiego jak na rys. poniżej.

Widok zaznaczonych komórek z liczbami

 Teraz robimy to samo ale w kolumnie, zaczynając od komórki A2. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Jeżeli Ci się nie uda przeanalizuj jeszcze raz powyższy przykład z wypełnianiem wiersza pamiętając o tym, że wszystkie czynności powinny być robione w jednej kolumnie (A) i wykonywane z góry na dół, a nie z lewej do prawej.

Spójrz na rysunek poniżej i sprawdź czy otrzymałeś taki sam wynik.

 Mając tak przygotowane dane możemy zaczynać 🙂

 

Rozwiązanie nr 1:

To rozwiązanie bazuje na elementarnej wiedzy z zakresu adresowania komórek w Excelu i, wydaje mi się, że jest najbardziej popularnym rozwiązaniem.

Będzie nam potrzebna tutaj wiedza z zakresu adresowania względnego i bezwzględnego – dla tych którzy nie wiedzą co to takiego poświęcę później całą jedną poradę.

Tak więc do dzieła! Tak jak założyliśmy na początku, należy napisać jedną formułę, która po skopiowaniu do komórek naszej tabliczki, da nam prawidłowe rozwiązanie – tabliczkę mnożenia.

Kliknij LPM komórkę B2 i wpisz w nią poniższą formułę:

{code}

=B$1*$A2

{/code}

Następnie kliknij Enter. Zaznacz ponownie komórkę B2 i kliknij LPM na kwadraciku w prawym dolnym rogu zaznaczonej komórki. Przeciągnij obszar zaznaczenia do komórki K2 i zwolnij LPM (patrz rysunek niżej).

Kopiowanie formuł

Teraz, bez odznaczania zaznaczenia, kliknij znowu LPM mały kwadracik w lewym dolnym rogu zaznaczenia i…przeciągnij myszą do komórki K11. Zwolnij LPM.

Gotowe!

W rezultacie powinieneś otrzymać wspaniałą tabliczkę mnożenia – podobną do tej na rysunku poniżej.

Gotowa tabliczka mnożenia

 

Rozwiązanie nr 2:

To rozwiązanie bazuje na tzw. formułach tablicowych, które opiszę dokładniej w osobnej poradzie.

Aby stworzyć tabliczkę mnożenia za pomocą formuły tablicowej również nie musimy się zbytnio przemęczać 🙂

Najpierw zaznaczamy obszar, który chcemy wypełnić liczbami – kliknij LPM komórkę B2 i, trzymając wciśnięty przycisk, przesuń kursor myszy nad komórkę K11, a następnie zwolnij przycisk myszy – efekt przedstawiam poniżej.

Zaznaczony obszar B2:K11

Następnie wciśnij klawisz = (czyt. równe). Na pasku formuły pojawi się znak równości:

{code}

=

{/code}

Wpisz formułę zawierającą iloczyn obydwu zakresów z naszymi danymi/cyframi wejściowymi.

Nie wiesz jak to zrobić?

Wskazówka: Po wciśnięciu klawisza = kliknij LPM komórkę A2 i przeciągnij kursor myszy do komórki A11. Na pasku formuły powinien pojawić się zapis:

{code}

=A2:A11

{/code}

Wciśnij klawisz * (czyt. gwiazdka) oznaczający znak mnożenia. Pasek formuły powinien wyglądać teraz tak:

{code}

=A2:A11*

{/code}

Kliknij LPM komórkę B1 i przesuń kursor myszy do komórki K1. Puść LPM. Na pasku formuły powinieneś mieć taki zapis:

{code}

=A2:A11*B1:K1

{/code}

Ponieważ na samym początku wspomniałem, że będzie to „niezwykła” formuła, to żeby ją uzyskać należy zatwierdzić, wpisaną formułę, kombinacją klawiszy Ctrl+Shift+Enter (trzymamy wciśnięty klawisz Ctrl następnie naciskamy klawisz Shift i dodatkowo jeszcze wciskamy klawisz Enter).

Gotowe! Chyba właśnie zdobyłeś swoją wymarzoną pracę 😉

Jak łatwo możemy zauważyć, nasza pierwotna formuła, została objęta nawiasami {} i to właśnie po tym możemy poznać, że użyto formuły tablicowej, np. w naszym przykładzie, dla komórki D6, będzie wyglądała ona następująco:

{code}

{=A2:A11*B1:K1}

{/code}

Zobacz również:

Jak zakreślić nieprawidłowe dane?
Jak ustawić tło arkusza?
Jak zmieniać powiększenie arkusza?
Jak zamiast całej daty wyświetlić tylko rok?
Jak wstawić tytuły do wydruku arkuszy?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady