Jak szybko zamienić przecinek (separator) dziesiętny na kropkę i odwrotnie?

Uwaga! Tytuł i treść tej porady została zmieniona. Poprzednia porada została przeniesiona do: Jak zmienić globalnie separator dziesiętny liczb (z przecinka na kropkę i odwrotnie)?


Zdarza się tak, że otrzymujemy arkusze z danymi „liczbowymi” zapisanymi za pomocą separatora dziesiętnego w postaci „kropki” (np. 123.44) a jako standardowy separator mamy ustawiony „przecinek”. W takiej sytuacji Excel takich danych nie traktuje jako liczby tylko jako dane Ogólne. Oznacza to, że nie możemy wykonywać na nich żadnych działań matematycznych, ani stosować funkcji operujących na liczbach, itp..

Co w takiej sytuacji można zrobić?

 

Wystarczy zamienić kropki na przecinki, a żeby zrobić to szybko użyjemy do tego celu opcji … Zamień 🙂

Ponieważ człowiek się uczy najlepiej na „żywym organizmie” dlatego zamieściłem poniżej jeden i ten sam plik dla obydwu wersji Excela (2003 i 2007). Należy pobrać jeden z plików i…..postępować wg poniższych wskazówek.

Pliki do pobrania:

W pliku znajdują się 2 arkusze. Jeden z samymi danymi „liczbowymi”, a drugi danymi „liczbowymi” i tekstem. Dlaczego akurat takie rozróżnienie? Chciałem, abyśmy od samego początku uczyli się szybkości w poruszaniu po arkuszu 🙂

No to zaczynamy!

Przykład dla Excela 2003:

 1. Otwórz pobrany wcześniej plik:
  – kliknij na niego dwa razy lewym klawiszem myszy lub
  – otwórz program Microsoft Excel 2003, w menu głównym wybierz opcję Plik/Otwórz…, a następnie wskaż odpowiedni plik i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Upewnij się, że aktywny arkusz to arkusz o nazwie: Zestaw liczb – jego nazwa powinna znajdować się na białym tle. Jeżeli tak nie jest kliknij kartę (nazwę) arkusza: Zestaw liczb.
 3. Ponieważ cały zakres, jaki chcemy poddać zamianie, składa się z przylegających do siebie komórek, dlatego, zamiast zaznaczać go za pomocą myszy lub też kombinacji z klawiszem SHIFT, możemy ustawić się na jakiejkolwiek komórce tego zakresu, np. B5 i wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+A (przytrzymać Ctrl i dodatkowo wcisnąć klawisz A). Kombinacja ta zaznacza cały zakres przylegających do siebie komórek.
 4. Mając zaznaczone komórki do zamiany kliknij, w menu Edycja kliknij polecenie Zamień.
 5. W polu Znajdź wprowadź tekst jaki chcesz poddać zamianie na inny (w naszym przypadku będzie to znak „kropki”),
 6. W polu Zamień na wprowadź znak/i, na które chcesz zamieniać (w naszym przypadku będzie to znak „przecinka”),
 7. Chcąc zastąpić wszystkie wystąpienia w zaznaczonym zakresie kliknij przycisk Zamień wszystko.

Co w przypadku kiedy mamy tekst, w którym na dodatek występują przecinki (arkusz: Liczby+tekst)? W tym przypadku nie możemy użyć kombinacji klawiszy Ctrl+A ponieważ zaznaczone zostaną zarówno kolumny jaki wiersze nagłówkowe należące do wybranego zakresu, a tego raczej nie chcemy 🙂

Z pomocą przyjdzie nam inna kombinacja klawiszy jaką jest Ctrl+End. Aby zobaczyć jak ona działa, uaktywnij arkusz Liczby+tekst i kliknij lewym klawiszem myszy komórkę B2. Przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij klawisz End. Jeżeli wykonałeś wszystko prawidłowo to powinieneś zobaczyć zaznaczony obszar komórek od B2 do D25.

Następnie wykonaj wszystkie kroki od kroku nr 4.

Wskazówka: Ctrl+End – zaznacza cały obszar prostokątny zaczynając od aktywnej komórki do końca zakresu składającego się z przylegających do siebie komórek, idąc w kierunku prawego dolnego rogu.

 

Przykład dla Excela 2007 różni się tylko punktami, które mówią o umiejscowieniu danych opcji w menu. Tak więc opiszę tylko te opcje, które się różnią (reszta jak wyżej).

 1. Otwórz pobrany wcześniej plik:
  – kliknij na niego dwa razy lewym klawiszem myszy lub
  – otwórz program Microsoft Excel 2007, w menu głównym kliknij logo Programu Office, a następnie wybierz Otwórz. Wskaż odpowiedni plik i kliknij przycisk Otwórz.

…..

 1. Mając zaznaczone komórki do zamiany kliknij kartę Narzędzia główne, potem w grupie Edycja rozwiń (klikając na strzałkę w dół) formant Znajdź i zaznacz, a następnie wybierz Zamień.

 

Poniżej przedstawiam przykładowe zrzuty ekranu wraz z krótkim opisem – dla Excela 2007:

 1. Zaznacz komórki, w których chcesz zmienić separator.
  Zaznaczone dane
 2. Wybierz odpowiednią opcję znajdującą się na Wstążce.

  Wybór opcji Zamień...

 3. W oknie jakie się pojawi wpisz odpowiednie separatory (poniższy przykład pokazuje jak zamienić kropkę na przecinek), a następnie kliknij przycisk Zamień wszystko (Uwaga: Jeżeli mamy zaznaczone jakieś komórki to kliknięcie przycisku Zamień wszystko odnosi się tylko do zaznaczonych komórek, w przeciwnym przypadku odnosi się do całego arkusza!).
  Separatory w odpowiednich polach
 4. Po poprawnym wykonaniu zamiany separatorów powinniśmy otrzymać okno z podobnym komunikatem do tego poniżej.
  Komunikat prawidłowej zamiany separatorów

Zobacz również:

Jak zobaczyć formuły zawarte w arkuszu?
Jak zsumować liczby odpowiednie każdej danej wartości w arkuszu?
Jak zmienić kolor komórki?
Jak obliczyć silnię danej liczby?
Jak można zabezpieczyć skoroszyt hasłem?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady