Jak udostępnić plik do edycji w sieci?

Problem:
Jak udostępnić plik do edycji w sieci?
 
Jeśli mamy sieć lokalną istnieje możliwość udostępnienia pliku tak, że wszyscy użytkownicy mogą w nim dokonywać zmian. Jedna osoba zarządza danym plikiem i ma możliwość pozwalania poszczególnym użytkownikom na edycję oraz akceptowania i odrzucania zmian.
 
Rozwiązanie:
Aby udostępnić plik do edycji w sieci lokalnej należy przede wszystkim umieścić go w udostępnionym folderze.
 
Jeśli chodzi o zmiany dokonywane w pliku to:
  • Przechodzimy na kartę Recenzja
  • Wybieramy sekcję Zmiany 
  • Klikamy formant Udostępnij skoroszyt
 
Pojawi się okno dialogowe Udostępnianie skoroszytu. W zakładce Edycja zaznaczamy pole wyboru: Pozwalaj na zmiany wprowadzone jednocześnie przez wielu użytkowników.
W oknie poniżej widzimy nazwy wszystkich użytkowników, którzy mają w danej chwili otwarty ten skoroszyt. Osoba zarządzająca (czyli ten kto udostępnia plik) ma możliwość usunięcia dowolnego użytkownika z tej listy (i zarazem zablokowania mu dostępu do pliku).
 
 
W zakładce Zaawansowanemożna określić:

  • jak długo przechowujemy historię zmian,
  • kiedy program ma aktualizować zmiany,
  • jak rozwiązać kwestię zmian konfliktowych.
 
 
Najlepiej pozostawić ustawienia domyślne. Klikamy OK.
 
Teraz skoroszyt jest udostępniony dla innych użytkowników. Mogą go otwierać i jednocześnie dokonywać w nim zmian.
 
Wszelkie zmiany w skoroszycie są zapisywane i mogą być później prześledzone.

Zobacz również:

Jak usunąć puste wiersze?
Jak można zabezpieczyć skoroszyt hasłem?
Co zrobić, jeśli zmienimy tabelę po utworzeniu raportu tabeli przestawnej?
Jak szybko policzyć sumę?
Zaokrąglanie do wielokrotności

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady