Jak udostępnić pracownikom edycję części arkusza?

Arkusze kalkulacyjne niejednokrotnie są używane w zakładach pracy, np. do zapisywania i obliczania liczby przepracowanych przez pracowników godzin. Bardzo ważne jest wówczas, aby niektóre dane nie były możliwe do edycji, na przykład jak liczba godzin, które pracownik ma obowiązek przepracować w danym miesiącu. Istnieje możliwość udostępnienia skoroszytu, w którym część komórek będzie zablokowanych do edycji, a reszta – dostępna do uzupełniania.

Rozwiązanie:

Najpierw należy stworzyć arkusz, który będzie potem używany przez nas oraz przez pracowników nam podległych. Z dostępnych pól do edycji ma być przeznaczone jedynie pole „Liczba godzin obowiązkowych”.

chronienie

Następnie należy wejść w zakładkę Recenzja i wybrać opcję „Zezwalaj użytkownikom na edycję zakresów”.

chronienie

Otworzy się nowe okno dialogowe „Nowy zakres”. W oknie tym klikamy na znaczek znajdujący się przy polu „Odwołuje się do komórek”.

chronienie

Okno zostanie zmniejszone do jednej linijki. Usuwamy zawartość tej linijki, po czym na arkuszu zaznaczamy komórki, które nie mają być zablokowane do edycji. Następnie dwukrotnie klikamy klawisz „Enter”.

chronienie

Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „Chroń arkusz”.

chronienie

W polu „Hasło do usunięcia ochrony arkusza” (1) wpisujemy swoje hasło, składające się najlepiej z liter (program rozróżnia duże i małe) oraz cyfr. W polu z opcjami dostępnymi dla wszystkich użytkowników (2) zaznaczamy działania, które użytkownicy mogą przeprowadzać bez hasła. Następnie klikamy „OK” (3).

chronienie

Pojawi się okno dialogowe „Potwierdzenie hasła”. Powtórnie wpisujemy wybrane hasło. Musimy pamiętać, że program nie posiada opcji odzyskiwania hasła, dlatego musimy je dobrze zapamiętać. Po wybraniu klawisza „OK” zmiany zostają wprowadzone.

chronienie

Od tej pory przy próbie edycji zabezpieczonych pól pojawi się monit programu z instrukcją, jak należy usunąć blokadę komórek.

chronienie

Zobacz również:

Jak wyłączyć automatyczne nagłówki kolumn i wierszy?
Jak zmienić liczby na datę?
Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie mieszane)?
Jak wygenerować korespondencję seryjną używając danych z Excela?
Jak zmienić styl wykresu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady