Jak ukryć wiersze?

Problem:
Jak ukryć wiersze?

Rozwiązanie:

Jeśli mamy w Excelu kilka wierszy danych obok siebie, które chcielibyśmy ukryć można do tego użyć funkcji Grupowanie. W ten sposób można stworzyć grupy danych powiązanych ze sobą lub po prostu ukryć wiersze lub kolumny, które utrudniają nam dostęp do innych obszarów arkusza.

Rozwiązanie:
Na marginesie (na szarym polu z oznaczeniami wiersza) klikamy lewym przyciskiem myszy, przytrzymując klawisz Ctrl, na wierszach, które chcemy ukryć. Muszą to być wiersze sąsiadujące ze sobą. Wówczas przechodzimy do karty Dane w sekcji Konspekt. Odnajdujemy formant Grupuj i klikamy go.

Możemy także kliknąć strzałkę pod formantem i dopiero z listy opcji wybrać Grupuj.

Wyświetla się okno dialogowe Grupowanie, gdzie wybieramy opcję Wiersze.

 Możliwe jest także użycie opcji Kolumny, która ukryje uprzednio zaznaczone kolumny.

Klikamy przycisk OK.

W tej chwili, obok wybranych zaznaczonych wierszy, pojawiają się kropki (na marginesie – obok oznaczeń wierszy). Pod całym zakresem pojawia się symbol „-„, który służy do zwijania wierszy.

 Przypomina to trochę minusik, który pojawia się w windowsie obok  rozwiniętego katalogu, gdy mamy włączony widok drzewa.

Jeśli klikniemy na ten „-” zamieni się on w „+” a zaznaczone wiersze zostaną ukryte.

 

Na rysunku, w miejscu ukrytych wierszy od 2 do 22 pojawiła się jedynie grubsza czarna linia.

Wykorzystując grupowanie danych możemy ukryć wiersze lub kolumny, których tymczasowo nie używamy, tak, aby nie musieć przewijać ekranu gdy pracujemy z komórkami położonymi dalej (niżej) od początku arkusza.

Oczywiście komórki można potem uwidocznić na stałe, używając opcji Rozgrupuj.

Zobacz również:

Jak usunąć zawartość komórki razem z formatowaniem?
Jak obramować na czerwono wszystkie puste komórki?
Gdzie znajdują się szablony skoroszytu?
Jak chronić arkusz przed innymi użytkownikami?
Jak ukryć arkusz, kolumnę lub wiersz?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady