Jak umieścić tekst pod kątem?

Problem:
Jak umieścić tekst pod kątem?

Przy tworzeniu tabel przydatną umiejętnością jest ustawianie tekstu, w niektórych komórkach, pod kątem. Excel umożliwia obrócenie tekstu od -90 do 90 stopni. Oprócz tego możemy pisać pionowo lub od prawej do lewej. Ta porada zawiera prosty sposób na dowolne sformatowanie tekstu, który może bardzo wzbogacić wygląd naszej pracy.

Rozwiązanie:


Zaznaczamy komórkę, której zawartość chcemy umieścić „pod kątem”.

Wybieramy kartę Narzędzia główne. Przechodzimy do sekcji Wyrównanie. Wybieramy formant Orientacja – czwarta ikona od lewej w górnym rzędzie.

Pojawia się lista opcji:

Dostępne opcje, automatycznie po jednym kliknięciu, ustawią nasz tekst w jedną z możliwych do wyboru pozycji:

  • Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
  • Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • Tekst pionowy
  • Obróć tekst w górę
  • Obróć tekst w dół

Dodatkowe możliwości dostosowania obrotu do naszych potrzeb są dostępne są po wybraniu Formatuj wyrównanie komórki.

Pojawia się okno dialogowe Formatowanie komórek:

Możemy tu ustawić dowolny kąt z zakresu stopni wpisując go w odpowiednie okno lub przesuwając wskazówkę „zegarka” do odpowiedniego położenia. W tym oknie możemy również wyrównać tekst w pionie i w poziomie.

Możliwe jest także wybranie kierunku tekstu:

  • Kontekst – zgodnie z kierunkiem tekstu w otaczających komórkach
  • Od lewej do prawej – litery są pisane i usuwane normalnie
  • Od prawej do lewej – dopisywanie i kasowanie odbywa sie odwrotnie niż normalnie

 

Zobacz również:

Jak wstawić w komórce hiperłącze do drugiego arkusza skoroszytu?
Jak wstawić przycisk opcji do arkusza?
Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie mieszane)?
Jak importować dane z bazy programu Access?
Jak sprawdzić pisownię w obcym języku?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady