Jak ustawić filtr w tabeli przestawnej?

Problem:
Jak ustawić filtr w tabeli przestawnej?

Jeśli mamy wygenerowany raport tabeli przestawnej i zawiera on więcej danych niż chcemy można ustawić w nim odpowiedni filtr. W ten sposób wybieramy nie tylko, które komórki tabeli mają być widoczne, lecz także ograniczamy ilość wierszy.


Rozwiązanie:


Ustawienie filtru tabeli przestawnej pokażemy na przykładzie raportu zawierającego Nazwisko, dodatek stażowy, pensję i dział. Chcemy wyświetlić dodatek stażowy i pensję pracowników w dziale „produkcja”.
Nasz raport wygląda następująco:

Klikamy na strzałkę obok nagłówka dział. Pojawia się lista opcji, bardzo podobna jak w przypadku zwykłych tabel. Wybieramy z niej opcję Filtry etykiet. Z nowej listy opcji wybieramy Równa się.

Pojawi się okno dialogowe Filtr etykiet. W polu edycji z lewej strony widać wybrany przez nas warunek – równa się. W polu edycji po prawej stronie wpisujemy wartość, do której porównujemy, tu: produkcja

Klikamy OK.

W tym momencie nasza tabela przestawna zmieniła postać:

Oczywiście ten przykład zawiera bardzo małą tabelę z niewielką ilością danych. Prawdziwe korzyści z takiej operacji odczują Ci, którzy sporządzają raporty z dużej ilości danych, np. dla kilkudziesięciu/set pracowników.

Zobacz również:

Jak odwoływać się do komórek (style odwołania A1 i W1K1)?
Jak posortować alfabetycznie wiersze w tabeli?
Jak zmienić układ wykresu (dodawanie tytułów)?
Jak sprawdzić pisownię w obcym języku?
Jak rozbić tekst, aby każda litera była w osobnej komórce?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady