Jak ustawić filtr w tabeli?

Problem:
Jak ustawić filtr w tabeli?

Filtr to taka właściwość w tabeli, która pozwala nam pokazać tylko wybrane wiersze z danymi. Mamy kilka możliwości ustawienia warunku jaki ma być spełniony aby dane zostały wyświetlone.Rozwiązanie:


Ustawienie filtra może być szczególnie pożyteczne przy pracy z bardzo dużą ilością danych. Wówczas nie musimy stosować żadnych dodatkowych formuł aby wyróżnić interesujące nas wiersze. Szybko i skutecznie ustawiamy filtr, który można potem zdjąć jednym kliknięciem.

Najprościej będzie to zademonstrować na przykładzie. Oto nasza tabela:

Jak widać zawiera ona dane o pracownikach. W jednej z kolumn jest staż pracy. Załóżmy, że chcemy zrobić listę pracowników o stażu pracy większym niż 15 lat.

W kolumnie Staż klikamy na strzałkę w dół. Z listy opcji wybieramy Filtry Liczb. Z kolejnej listy opcji wybieramy Większe niż.

Wówczas pojawia się okno dialogowe Autofiltr niestandardowy. W polu edycji obok Jest większe niż wpisujemy pożądaną liczbę, tutaj 15.

Klikamy OK i wszystkie wiersze tabeli nie spełniające warunku znikają. Powstała tabela wygląda tak:

Oczywiście dane nigdzie nie giną i w każdej chwili możemy wyczyścić filtr (tj. przywrócić dane wejściowe). Możemy także zauważyć, że wiersze zachowują swoje oryginalne numery (czyli po prostu niektórych numerów nie ma w powstałej tabeli).

 W tej poradzie omówiliśmy użycie na przykładzie jednego z dostępnych filtrów. Oprócz tego dostępne są także inne opcje, np. równe, mniejsze od, pomiędzy, itp. Dla komórek z danymi tekstowymi dostępna jest także cała gama filtrów tekstowych.  Sposób postępowania jest analogiczny w obu przypadkach. 

Zobacz również:

Jak usunąć zaufanego wydawcę?
Jak włączyć wyszukiwanie pionowe?
Jak wydrukować wszystkie wiersze na jednej stronie?
Co zrobić, jeśli zmienimy tabelę po utworzeniu raportu tabeli przestawnej?
Jak rozdzielić zawartość jednej kómórki do kilku komórek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady