Jak ustawić odległość obramowania od krawędzi strony?

Problem:
Jak ustawić odległość obramowania od krawędzi strony?

Wstawiając obramowanie strony możemy wybrać nie tylko rodzaj linii, ale także jej położenie. Jedną z możliwości jest ustalenie odległości obramowania od krawędzi strony. W ten sposób możemy np. uzyskać efekt tekstu zachodzącego na obramowanie (lub obramowania zachodzącego na tekst).

Rozwiązanie:


Ustawianie odległości obramowania pokażemy na przykładzie dyplomu. Mamy ramkę wstawioną w standardowych odległościach – po 24pt od każdej z krawędzi strony.

Zmienimy te odległości na 15pt dla linii pionowych i 20pt dla linii od góry i od dołu.
 

  • Wybieramy kartę Układ strony.
  • Przechodzimy do sekcji Tło strony.
  • Klikamy formant Obramowania stron.Pojawia się okno Obramowanie i cieniowanie. Klikamy przycisk Opcje – w prawym dolnym rogu.

Pojawia się kolejne okno dialogowe Opcje obramowania i cieniowania. W sekcji Margines są 4 pola edycji gdzie możemy ustawić odległości:

  • Od góry – 20pt
  • Od dołu – 20pt
  • Od lewej – 15pt
  • Od prawej – 15pt

W polu Mierzone od zostawiamy domyślną wartość Krawędź strony. W sekcji Opcje jest domyślnie zaznaczona opcja Zawsze wyświetlaj na wierzchu. Jeśli ją odznaczymy to ramka będzie wyświetlana pod tekstem w miejscach gdzie tekst zachodzi na ramkę (np. w nagłówku lub stopce). Jeśli opcja zostanie zaznaczona to tekst będzie mniej widoczny, a ramka będzie na pierwszym planie.
Klikamy OK.

Nasza strona wygląda następująco:

Maksymalna odległość ramki od krawędzi to 31pt – wielkość ta jest niezależna od ustawień marginesu strony. 

Zobacz również:

Jak szybko dodać hasło do spisu treści?
Rejestrowanie konta blogowego
Jak wydrukować więcej niż jedną kopię?
Obsługiwane działania i ich pierwszeństwo
Jak włączyć okienko recenzowania?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady