Jak ustawić odległość obramowania od tekstu?

Problem:
Jak ustawić odległość obramowania od tekstu?

Wstawiając obramowanie strony możemy wybrać nie tylko rodzaj linii, ale także jej położenie. Jedną z możliwości jest ustalenie odległości obramowania od tekstu. W ten sposób możemy ustawić ramkę praktycznie w każdym miejscu na stronie, zależnie od tego, jaki ustawiliśmy margines strony.

Rozwiązanie:


Mamy stronę z ustawioną ramką – domyślnie 24pt – od każdej krawędzi strony. Strona zawiera projekt dyplomu w szkolnym konkursie.

Wybieramy kartę Układ strony. Przechodzimy do sekcji Tło strony. Klikamy formant Obramowania stron.



Pojawia się okno Obramowanie i cieniowanie. Klikamy przycisk Opcje w prawym dolnym rogu.

Pojawia się kolejne okno dialogowe Opcje obramowania i cieniowania. W sekcji Margines są 4 pola edycji gdzie możemy ustawić odległości. Zakres wpisywanych tu wartości to 0-31pt.

  • 0 pt – oznacza, że obramowanie przylega do marginesu strony.
  • 31 pt – oznacza, że obramowanie jest odsunięte o 31 punktów od marginesu strony.

My ustawimy niewielki odstęp ramki od marginesu:

  • Od góry – 1 pt
  • Od dołu – 1 pt
  • Od lewej – 5 pt
  • Od prawej – 5 pt

W polu Mierzone od ustawiamy wartość Tekst.

Mamy jeszcze do wyboru kilka opcji w sekcji Opcje:

  • Wyrównaj obramowanie akapitów i tabel do krawędzi strony – wyrówna znajdujące się wewnątrz obiekty do obramowania.
  • Zawsze wyświetlaj na wierzchu – jeśli tekst (z nagłówka lub stopki) i ramka znajdują się w tym samym miejscu, ramka jest „na wierzchu”.
  • Otaczanie nagłówka – tekst wpisany w nagłówku jest wewnątrz ramki.
  • Otaczanie stopki – tekst wpisany w stopce jest wewnątrz ramki.

My zaznaczymy tylko opcje: Zawsze wyświetlaj na wierzchu i Otaczanie nagłówka (nazwa szkoły znajduje się w nagłówku). Klikamy OK.



Otrzymany przez nas efekt wygląda tak:

Odległość jest ustalona względem marginesu, więc zmiana marginesu wpłynie na wygląd obramowania.

Zobacz również:

Jak zaznaczyć tabelę?
Jak zmienić wygląd tabeli za pomocą stylów formatowania?
Jak wstawić inicjał w Wordzie?
Jak ustawić obrazek za tekstem?
Jak wykonać wcięcie pierwszej linijki akapitu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady