Jak ustawić odległość obramowania od tekstu?

Problem:
Jak ustawić odległość obramowania od tekstu?

Wstawiając obramowanie strony możemy wybrać nie tylko rodzaj linii, ale także jej położenie. Jedną z możliwości jest ustalenie odległości obramowania od tekstu. W ten sposób możemy ustawić ramkę praktycznie w każdym miejscu na stronie, zależnie od tego, jaki ustawiliśmy margines strony.

Rozwiązanie:


Mamy stronę z ustawioną ramką – domyślnie 24pt – od każdej krawędzi strony. Strona zawiera projekt dyplomu w szkolnym konkursie.

Wybieramy kartę Układ strony. Przechodzimy do sekcji Tło strony. Klikamy formant Obramowania stron.Pojawia się okno Obramowanie i cieniowanie. Klikamy przycisk Opcje w prawym dolnym rogu.

Pojawia się kolejne okno dialogowe Opcje obramowania i cieniowania. W sekcji Margines są 4 pola edycji gdzie możemy ustawić odległości. Zakres wpisywanych tu wartości to 0-31pt.

  • 0 pt – oznacza, że obramowanie przylega do marginesu strony.
  • 31 pt – oznacza, że obramowanie jest odsunięte o 31 punktów od marginesu strony.

My ustawimy niewielki odstęp ramki od marginesu:

  • Od góry – 1 pt
  • Od dołu – 1 pt
  • Od lewej – 5 pt
  • Od prawej – 5 pt

W polu Mierzone od ustawiamy wartość Tekst.

Mamy jeszcze do wyboru kilka opcji w sekcji Opcje:

  • Wyrównaj obramowanie akapitów i tabel do krawędzi strony – wyrówna znajdujące się wewnątrz obiekty do obramowania.
  • Zawsze wyświetlaj na wierzchu – jeśli tekst (z nagłówka lub stopki) i ramka znajdują się w tym samym miejscu, ramka jest „na wierzchu”.
  • Otaczanie nagłówka – tekst wpisany w nagłówku jest wewnątrz ramki.
  • Otaczanie stopki – tekst wpisany w stopce jest wewnątrz ramki.

My zaznaczymy tylko opcje: Zawsze wyświetlaj na wierzchu i Otaczanie nagłówka (nazwa szkoły znajduje się w nagłówku). Klikamy OK.Otrzymany przez nas efekt wygląda tak:

Odległość jest ustalona względem marginesu, więc zmiana marginesu wpłynie na wygląd obramowania.

Zobacz również:

Jak dodać do dokumentu menu dewelopera?
Jak zmienić rozmiar całości lub części tabeli?
Włączanie tworzenia notki
Jak wstawić przypis?
Jak wydrukować wybrany fragment tekstu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady