Jak utworzyć histogram w Excelu?

Problem:
Jak utworzyć histogram w Excelu?
 
Dodatek Analysis ToolPak oferuje wiele zaawansowanych narzędzi statystycznych. Jednym z nich jest możliwość utworzenia Histogramu – czyli graficznego przedstawienia rozkładu danych. Oprócz wykresu funkcja Histogram pozwala obliczać granice przedziałów oraz ich liczność.
 
Rozwiązanie:
Aby uzyskać dostęp do narzędzia Histogram musimy mieć zainstalowany dodatek Analysis ToolPak.
Przechodzimy na kartę Dane. W sekcji Analiza (jeśli nie ma takiej sekcji tzn. że trzeba załadować ToolPak) wybieramy formant Analiza danych.
 
Pojawia się okno dialogowe Analiza danych. Z listy po lewej stronie wybieramy funkcję Histogram. Klikamy OK.
 
Pojawi się kolejne okno dialogowe, gdzie uzupełnimy parametry wejściowe.
 
W polu Zakres komórek wskazujemy komórki zawierające dane. Przed wypełnieniem  kolejnego pola powinniśmy odszukać najmniejszą i największą wartość wśród danych, aby ustalić ich zakres. Wybrane liczby wkleimy do oddzielnych komórek (B4, B5).
 
W polu Zakres zbioru wskazujemy te komórki (u nas B4; B5). Należy pamiętać, aby zaznaczać je, jako oddzielne komórki (separując średnikiem 😉 a nie zakres (separowany dwukropkiem :).
Wyjście – czyli wynik działania formuły ustawimy zaznaczając Nowy arkusz, w polu obok podajemy  jego nazwę (tu: histogram).
 
 
Przy generowaniu możliwe są 3 opcje:
  • Pareto (posortowany histogram) – podaje granice przedziałów i ich liczności,
  • Łączny udział procentowy – podaje ile procent wyników jest w danym przedziale,
  • Wykres wyjściowy – rysuje histogram i podaje granice przedziałów i ich liczności.
Zaznaczamy opcję Wykres wyjściowy. Klikamy OK i gotowe!
 

Zobacz również:

Jak usunąć dane osobiste z informacji skoroszytu?
Jak wstawić obrazek Clipart?
Jak wstawić nagłówek/stopkę?
Co zrobić, gdy tekst nie mieści się w komórce (zawijanie tekstu)?
Jak zmienić liczby na datę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady