Jak utworzyć listę adresatów korespondencji seryjnej?

Problem:
Jak utworzyć listę adresatów korespondencji seryjnej?
 
Adresatów korespondencji seryjnej najprościej wziąć z jakiejś bazy danych np. z pliku Access lub Excel. Jeśli nie mamy nigdzie gotowego spisu adresów można go także stworzyć za pomocą Worda.
 
Rozwiązanie:
Okno tworzenia listy adresatów zawiera kilka standardowych typów pól: Imię, Nazwisko, Miasto, Tytuł, linia adresu itp. Nie musimy wypełniać wszystkich pól, a jedynie te, które będą nam potrzebne do tworzenia korespondencji seryjnej.
 
Aby wprowadzić dane przechodzimy na kartę Korespondencja, w sekcji Rozpoczynanie korespondencji seryjnej wybieramy formant Wybierz adresatów.
Z listy opcji wybieramy Wpisz nową listę.
 
 
Pojawi sie okno dialogowe Nowa lista adresatów. Aby dostosować pola listy do naszych klikamy Dostosuj kolumny…  Pojawia się kolejne okno dialogowe z listą pól. Usuwamy te, które nie będą nam potrzebne. Zaczniemy od pola Tytuł – zaznaczamy je i klikamy Usuń. Tak samo postępujemy z pozostałymi niepotrzebnymi kolumnami.
 
 
Teraz przejdziemy do wypełniania danych adresatów. Pod kolumnami z nazwami pól znajdują się wiersze, gdzie możemy wpisywać poszczególne dane. Aby dodać następnego adresata do listy naciskamy przycisk Nowa pozycja. W oknie edycji pojawia się kolejny wiersz do wpisywania danych. Kiedy zakończymy dodawanie adresatów klikamy przycisk OK.
 
 
Teraz pojawi się okno do zapisania listy na dysku. W polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę dla naszej listy np. Klienci. Klikamy OK.
 
 
Lista zostaje zapamiętana i jest gotowa do użycia przy tworzeniu korespondencji seryjnej.

Zobacz również:

Jak wydrukować adres na kopercie?
Dodawanie pól
Jak i po co sprawdzić statystykę wyrazów?
Jak wstawić znak wodny?
Co zrobić żeby na stronie tytułowej nie było numeru?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady