Jak utworzyć tabelę przestawną/raport tabeli przestawnej?

Problem:
Jak utworzyć tabelę przestawną/raport tabeli przestawnej?

Tabela przestawna to narzędzie, które umożliwia podsumowanie danych w formie raportu. Jest szczególnie dobrym rozwiązaniem przy skomplikowanych tabelach, gdyż umożliwia wybiórcze wyświetlanie pól, podsumowywanie oraz tworzenie wykresów.Rozwiązanie:


Do utworzenia tabeli przestawnej potrzebujemy danych zgromadzonych w postaci kolumn z nagłówkami, a więc najlepiej zwykłej tabeli:

  • zaznaczamy obszar naszej tabeli,
  • wybieramy kartę Wstawianie,
  • w sekcji Tabele klikamy formant Tabela przestawna,
  • z listy opcji wybieramy Tabela przestawna.

Pojawi się okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej.

Jak widać Excel wstawił nazwę zaznaczonej przez nas tabeli do pola edycji Zaznacz tabelę lub zakres.
Musimy jeszcze wybrać gdzie ma się pojawić tabela przestawna: zostawimy domyślną opcję – Nowy arkusz.

Klikamy OK.

Teraz w naszym skoroszycie pojawił się jeszcze jeden arkusz. Excel automatycznie otworzył arkusz z tabelą przestawną.

Z lewej strony widzimy „szkielet” raportu, który utworzymy. Z prawej strony mamy Przybornik, gdzie wypisano pola, jakie zawiera nasza tabela. Trzeba zaznaczyć te pola, które chcemy uwzględnić w raporcie.

Dla przykładu zrobimy raport zawierający nazwiska pracowników, ich dodatki stażowe oraz pensje.
Z listy pól tabeli przestawnej wybieramy pola: Nazwisko, dodatek stażowy, pensja.
Z lewej strony automatycznie tworzony jest raport tabeli przestawnej.

Zauważmy także, że kolumny dzielą się na etykiety wierszy i wartości. Wszystkie pola wartości są na dole automatycznie sumowane. Taki raport w jasny i czytelny sposób przedstawia poszczególne wydatki na pensje i na dodatki stażowe pracowników. Jest to wygodne, bo możemy utworzyć wycinkowy raport wykorzystując nawet bardzo obszerną i skomplikowaną tabelę.

Na takim raporcie można wykonywać różne operacje, tj. sortowanie, filtrowanie, lub utworzyć z niego wykres przestawny, ale o tym innym razem!

Zobacz również:

Jak zaznaczyć kolorami zakresy liczb spełniających warunki?
Jak scalić komórki w Excelu?
Jak usunąć przecinek na końcu tekstu komórki?
Co zrobić, gdy tekst nie mieści się w komórce (zawijanie tekstu)?
Jak usunąć dane osobiste z informacji skoroszytu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady