Jak utworzyć wykres przestawny?

Problem:
Jak utworzyć wykres przestawny?
 
Wykres przestawny z pozoru przypomina wykres tradycyjny, ale oferuje kilka opcji przydatnych przy analizie danych. Na wykresie przestawnym są przedstawiane wartości skumulowane – czyli sumy. Wybierając pola, które chcemy umieścić na wykresie możemy, np. porównywać wkład poszczególnych wartości do sum w danych kategoriach. Dzięki temu wykres jest bardziej interakcyjny – użytkownik decyduje, co pokazać na wykresie tak, aby móc porównać różne warianty, bez generowania oddzielnych wykresów.
 
Rozwiązanie:
Na prostym przykładzie zademonstrujemy jak można wygenerować wykres przestawny. Mamy wprowadzone w Excelu dane o wydatkach firmy na poszczególne działy w ciągu roku. Zgromadzone dane są grupowane kwartalnie. Dzięki wykresowi przestawnemu możemy porównywać wydatki na wybrane działy, lub uwzględniać tylko niektóre kwartały.
 
Aby wygenerować wykres:
 
Zaznaczmy dane razem z etykietami…
 
Przechodzimy na kartę Wstawianie. W sekcji Tabele klikamy na strzałkę pod formantem Tabele przestawne.  Z listy opcji wybieramy Wykres przestawny.
 
 
Pojawia się okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej z wykresem przestawnym. Jest ono już domyślnie uzupełnione – Excel wstawił zaznaczony przez nas zakres danych wejściowych.
 
Wykres zostanie wstawiony w Nowym arkuszu (a więc do skoroszytu zostanie dodany kolejny arkusz).
 
 
Klikamy OK. Otwiera się arkusz wykresu, gdzie zostaje jednocześnie utworzona tabela przestawna i wykres przestawny. Zanim będziemy mogli zobaczyć cokolwiek na wykresie musimy dodać pola do tabeli przestawnej (ponieważ wykres odzwierciedla właśnie tę tabelę).
 
Po prawej stronie ekranu znajduje się Lista pól tabeli przestawnej, gdzie zaznaczamy pola, które mają być widoczne na wykresie.
 
 
Zauważmy jak zaznaczane przez nas pola pojawiają się kolejno na wykresie oraz w tabeli przestawnej z lewej strony ekranu.
 
My zaznaczymy wszystkie pola, w ten sposób  otrzymamy podsumowania poszczególnych wydatków z podziałem na kwartały.
 
 
Z tak wykonanego wykresu można wydobyć jeszcze wiele informacji zmieniając ustawienia pól, nakładając filtry na poszczególne pola itp.

Zobacz również:

Jak adresować prawidłowo komórki (adresowanie względne, bezwzględne i mieszane)?
Co zrobić, aby dowolna komórka była zawsze widoczna?
Co zrobić, jeśli zmienimy tabelę po utworzeniu raportu tabeli przestawnej?
Jak stworzyć fakturę na podstawie szablonu?
Jak ustawić filtr w tabeli?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady