Jak użyć Tezaurusa?

Problem:
Jak użyć Tezaurusa?
 
Tezaurus dostępny w programie Word to słownik synonimów i antonimów. Za jego pomocą możemy wzbogacić leksykalnie naszą pracę lub po prostu uniknąć powtórzeń. 
 
Rozwiązanie:
Aby odnaleźć w Tezaurusie synonim lub antonim danego słowa zaznaczamy to słowo w tekście. Na karcie Recenzja, w sekcji Sprawdzanie, wybieramy formant Tezaurus.
 
Z prawej strony pojawia się okno Poszukiwanie.
Mamy tu dwa pola edycji
  • Pole Wyszukaj – zawiera podane przez nas słowo – zostało wstawione automatycznie przez program. Można tu także  ręcznie wpisać inne słowo aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, potwierdzamy Enterem lub zieloną strzałką.

  • Pole poniżej pola Wyszukaj zawiera nazwę słownika, w którym mają być wyszukiwane synonimy i antonimy – również zostało uzupełnione przez program (to pole także możemy zmienić w zależności od potrzeb, standardowo dostępne są tezaurusy w 3 językach – polski, angielski i niemiecki).
Poniżej wyświetlane są wyniki wyszukiwania. Słowa te są pogrupowane według znaczeń.
 
Na wyszukanych wyrazach możemy wykonać 3 podstawowe operacje.
 
Wystarczy najechać myszą na dane słowo i pojawi się obok niego strzałka w dół rozwijająca menu.
 
 
Mamy tu trzy opcje:
  • Wstaw – wstawi dane słowo do dokumentu (słowo zaznaczone przed wyszukaniem zamieni się na synonim, jeśli wpisywaliśmy ręcznie słowo do wyszukania zostanie wstawione tam gdzie jest kursor w tekście).
  • Kopiuj – skopiuje dane słowo do schowka (można je następnie umieścić w dokumencie wklejając: Ctrl+V)
  • Odszukaj – wyszuka słowo w słowniku czyli pokaże jego synonimy i antonimy.
 
Używając słownika Tezaurus zauważymy, że antonimy zdarzają się dość rzadko, występują na końcu listy wyników i są oznaczone napisem antonim w nawiasie.

Zobacz również:

Jak zaznaczyć w całym dokumencie tekst o takim samym formatowaniu?
Jak wyjustować tekst?
Jak skopiować tekst do Worda bez formatowania?
Jak wyłączyć sprawdzanie pisowni dla dokumentu?
Jak zmienić kolor tła tabeli?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady