Jak włączyć okienko recenzowania?

Problem:
Jak włączyć okienko recenzowania?
 
Okienko recenzowania zawiera czytelny opis wszystkich zmian dokonanych przez recenzenta. Możemy je umieścić pionowo obok dokumentu lub poziomo pod nim. Zmiany w oknie recenzowania są wypisane w kilku kategoriach, zależnie od tego, co zostało zmienione – dokument główny, stopka czy np., przypisy.
 
Rozwiązanie:
Aby śledzić wszystkie zmiany w dokumencie w oddzielnym oknie recenzowania:
 • Przechodzimy na kartę Recenzja
 • Wybieramy sekcję Śledzenie
 • Klikamy formant Okienko recenzowania
Mamy do wyboru dwie opcje związane ze sposobem wyświetlania okna:
 • Pionowe okienko recenzowania
 • Poziome okienko recenzowania
 
Wybierając pierwszą opcję wyświetlimy pionowe okno z lewej strony ekranu:
 
 
Na górze okna mamy podsumowanie dokonanych poprawek – podano ilość poprawek każdego typu, czyli: Wstawienia, Usunięcia, Przeniesienia, Formatowanie oraz Komentarze.
 
Następnie wszystkie korekty są wymienione szczegółowo pod odpowiednimi nagłówkami
 • Zmiany i komentarze dokumentu głównego
 • Zmiany nagłówka i stopki
 • Zmiany pola tekstowego
 • Zmiany pola tekstowego nagłówka i stopki
 • Zmiany przypisu dolnego
 • Zmiany przypisu końcowego
 
Do obsługi okna służą trzy przyciski:
 1. Symbol odświeżania, który aktualizuje liczbę poprawek.
 2. Strzałki w górę, które ukrywają szczegółowe podsumowanie.
 3. Krzyżyk, którym można zamknąć okno.

 
 Poziome okienko recenzowania jest zorganizowane w ten sam sposób, ale znajduje się na dole ekranu:
 

Zobacz również:

Jak wstawić stronę tytułową?
Jak zapisać dokument w formacie DOC?
Jak ustawić wcięcie dla akapitu?
Jak udostępnić dokument tylko do odczytu?
Jak ustawić odległość obramowania od krawędzi strony?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady